УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

»Архитектура и простори уметности: југословенски културни простор и перспективе» 

 

Тријенална међународна тематска конференција и изложба Периферије архитектуре се позиционира у пољу ИМТ истраживања савременог архитектонског дискурса, са циљем успостављања релација између архитектуре као уметничке праксе и као научне дисциплине. Отварајући уметнички и научни дискурс архитектуре према критичко–истраживачким потенцијалима ИМТ и хибридних пракси у савременом стваралаштву, Периферије архитектуре у фокус поставља теме архитектонских истраживања и сродних уметничких дисциплина. Повод за оснивање тријеналног тематског скупа са изложбом је истраживање граничних зона између уметничких пракси и архитектонског поља деловања.

 

Позив 

 

Тематска конференција и изложба Архитектура и простори уметности: југословенски културни оквири и перспективе посвећена је истраживању и мапирању развоја креативних пракси у ширим друштвено-политичким околностима релевантним за разумевање дискурса југословенске архитектуре. Конференција ће пружити простор за изучавање архитектонског деловања, на различите начине прилагођаваног свету уметности и контексту културних политика у земљама некадашње Југославије пре, током и након њеног постојања.

 

Током претходних деценија, у академској литератури уочљив је континуиран пораст броја истраживачких радова, публикација и међународних догађаја са темама из поља архитектуре и историје урбанизма у Источној Европи, у совјетском блоку, социјалистичким земљама на Балкану и, релеватно за овај позив, мноштво њих везује се за културно-политички и друштвени феномен југословенства. У складу са тим, тежња је да тематска конференција и изложба Архитектура и простори уметности буду утемељене у регионалном контексту, валоризујући знање истраживача и доприносе архитеката и уметника који се баве овим аспектом југословенског архитектонског и урбанистичког наслеђа. Истовремено, кроз трагање за везама између културних, политичких и економских снага које обликују уметност са једне, и архитектонског и урбаног развоја са друге стране, конференција треба да допринесе академском знању које повезује поље архитектуре са уметношћу и другим сродним дисциплинама.

 

Уместо да разматра архитектуру као метафорички контејнер “за” уметност, конференција настоји да нагласи важност рефлексивне везе између дисциплинираних тачака гледишта. Уз то, проширени историјски оквир овог позива имплицира не само појаву модернизма који је пратио настанак и развој Југославије као земље (краљевина, а затим социјалистичка држава), већ отвара и питања која се баве будућим перспективама овог региона. Поред научних текстова научних скупова, добродошли су радови различитих формата – разноврсни уметнички медији чији су доприноси настали у дијалогу са архитектонским деловањем те представљају плодно тло за сагледавање југословенске архитектуре кроз различите призме. Конференција ће подржати могућност презентације уметничких интервенција и прилога који експериментишу на границама или у формама и процедурама академског писања, уметничког извођења, изложби, као и комбинованим и прелазним уметничким формама. Такође су добродошли предлози за различите видове пратећих програма тематске конференције, као што су дискусије, трибине, семинари, округли столови, радионице и други формати.

 

 

Програм 

 Тематска конференција – сесијес:

  1. Архитектура намењена уметничким и културним садржајима
  2. Културне политике кроз историју Југославије: кључне установе културе и њихови архитектонски простори
  3. Југословенска архитектура кроз призму других уметничких медија
  4. Изложбене праксе југословенске архитектуре и уметности
  5. Перспективе југословенског културног простора

 

Изложба: Artistic Experiments and Research

 

Пратећи програми: дискусије, трибине, панели, окугли столови, радионице, итд.

 

 

 

https://aptriennale.org/