UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

mo3

STUDIJSKI PROGRAM: MASA, IASA, MASUA
godina studija | semestar: 2. god. 3. sem. (MASA), 5. god. 9. sem. (IASA), 2. god. 3.sem. (MASUA)
skraćeni naziv predmeta: M03a, S07a, M03ua
šifra predmeta: MASA 23011 (A,U,AT,AK) / IASA 59061 / MASUA 23061
školska godina: 2020/21
koordinator studijske celine: vanredni prof. dr Aleksandar Videnović

 

Studio M03-A (U, AT, AK), S07a je kompleksan i zahtevan zadatak, koji teži prepoznavanju i odgovarajućoj primeni arhitektonskih koncepata, principa i teorija U OBLASTI OBJEKATA I SADRŽAJA KULTURE kao specifičnih mesta prepoznavanja i manifestovanja odnosa u društvu. U razumevanju arhitektonskog prostora kao sinteze konceptualnih ideja, razvijaju se kritičko mišljenje, istraživačke sposobnosti, intelektualni integritet, stručna znanja i veštine koji omogućavaju sagledavanje partikularnih i opštih efekata savremene arhitekture na okolinu.
Poseban fokus kursa M03-AT predstavlja razrada koncepta projekta u pogledu tehnoloških, energetskih ili fizičkih karakteristika novih sadržaja.
Na kursu M03-AK, naglasak je na kompleksnoj problematici projektovanja objekata velikih raspona u arhitekturi, sa razradom projekta od odabira konstruktivnog sklopa do nivoa radioničkog detalja.
Kurs M03-U predstavlja istraživanje, planiranje i urbanističko – arhitektonsko oblikovanje u prirodnom okruženju predela izuzetnih odlika, sa kreiranjem novih namena i fizičke strukture koje su u sprezi sa prirodnim ambijentom i lokalnim potrebama.
Posebnost kursa M03-UA jeste savladavanje tehnike projektovanja enterijera u kompleksnoj problematici prenamene prostora industrijskog objekta u privremeni stambeni prostor, a u okvirima problematike različite volumetrije, zahteva nove namene, i kreiranja novog stambenog prostora u duhu vremena.

Filter
 • Poligon kulture

  Poligon kulture

  ZELENA LUKA – AMBIJENT OBLIKOVAN PRIRODOM
  Nastavnik: arh. Dejan Miljković, redovni profesor
  Student: Mirjana Novaković
  Opis projekta: Prostorno-programska analiza zone…

 • ART Centar

  ART Centar

  ZELENA LUKA – AMBIJENT OBLIKOVAN PRIRODOM
  Nastavnik: arh. Dejan Miljković, redovni profesor
  Student: Milica Miljković
  Opis projekta: Zadatak projekta jeste…

 • Mesto osvrtanja

  Mesto osvrtanja

  ZELENA LUKA – AMBIJENT OBLIKOVAN PRIRODOM
  Nastavnik: arh. Dejan Miljković, redovni profesor
  Student: Jana Starčević
  Opis projekta: Položaj projekta smešta…

 • Portal sećanja

  Portal sećanja

  MUZEJ CIVILIZACIJE
  Nastavnik: arh. Vladimir Lojanica, redovni profesor
  Student: Vera Agoli
  Opis projekta: Detaljna analiza neposrednog okruženja, umreženosti saobraćaja i zatečenih istorijskih…

 • ADVENTUS – Muzej civilizacije i klime (M+CK)

  ADVENTUS – Muzej civilizacije i klime (M+CK)

  MUZEJ CIVILIZACIJE
  Nastavnik: arh. Vladimir Lojanica, redovni profesor
  Student: Una Korica
  Opis projekta: ADVENTUS – Muzeja civilizacije i klime, MK+C, je projekat…

 • Muzej Civilizacije – Helikoid istorije Beograda

  Muzej Civilizacije – Helikoid istorije Beograda

  MUZEJ CIVILIZACIJE
  Nastavnik: arh. Vladimir Lojanica, redovni profesor
  Student: Đorđe Petković
  Opis projekta: Helikod istorije Beograda predstavlja vremenski osvrt na kompleksnu istoriju…

 • Stanovanje za nepoznate

  Stanovanje za nepoznate

  STANOVANJE ZA (NE)POZNATE/PRENAMENA INDUSTRIJSKOG U STAMBENI PROSTOR
  Nastavnik: arh. Vesna Cagić Milošević, redovni profesor
  Student: Jelisaveta Kuzović

 • Hala Beko

  Hala Beko

  STANOVANJE ZA (NE)POZNATE/PRENAMENA INDUSTRIJSKOG U STAMBENI PROSTOR
  Nastavnik: arh. Vesna Cagić Milošević, redovni profesor
  Student: Nina Krčum
  Opis projekta: Prostor intervencije se…

 • Remodelovanje

  Remodelovanje

  REMODELOVANJE, REAKTIVIRANJE – ISTORIJSKI ARHIV BEOGRADA
  Nastavnik: dr Tatjana Jurenić, docent
  Student: Marija Prodan
  Opis projekta: Projekat reaktivacije Istorijskog arhiva Beograda kao…

 • Remodelovanje

  Remodelovanje

  REMODELOVANJE, REAKTIVIRANJE – ISTORIJSKI ARHIV BEOGRADA
  Nastavnik: dr Tatjana Jurenić, docent
  Student: Jelena Rožanović
  Opis projekta: Projekat predstavlja ideju o novom doživljaju…

 • Remodelovanje

  Remodelovanje

  REMODELOVANJE, REAKTIVIRANJE – ISTORIJSKI ARHIV BEOGRADA
  Nastavnik: dr Tatjana Jurenić, docent
  Student: Jasmina Baba-Milkić
  Opis projekta: Projekat predstavlja ideju o novom doživljaju…

 • Park ukusa – market mira

  Park ukusa – market mira

  IZRADA IDEJNOG PROJEKTA MULTIFUNKCIONALNOG OBJEKTA – KONSTRUKTIVNI SISTEMI VELIKOG RASPONA
  Nastavnik: dr Nenad Šekularac, redovni profesor
  Student: Milijana Živković
  Opis projekta: Multifunkcionalni…

 • Pijaca Đeram – Gradski centar hrane

  Pijaca Đeram – Gradski centar hrane

  IZRADA IDEJNOG REŠENJA HALE SA PROJEKTOM KONSTRUKCIJE – KONSTRUKTIVNI SISTEMI VELIKOG RASPONA
  Nastavnik: dr Nenad Šekularac, redovni profesor
  Student: Marko Gavrilović
  Opis…

 • Đeram pijaca – multifunkcionalni centar

  Đeram pijaca – multifunkcionalni centar

  IZRADA IDEJNOG MULTIFUNKCIONALNOG OBJEKTA – KONSTRUKTIVNI SISTEMI VELIKIH RASPONA
  Nastavnik: dr Nenad Šekularac, redovni profesor
  Student: Isidora Zimović

 • Privremeno stanovanje

  Privremeno stanovanje

  PRIVREMENO STANOVANJE ZA GOSTUJUĆE PREDAVAČE / PRENAMENA INDUSTRIJSKOG U STAMBENI PROSTOR
  Nastavnik: arh. Nebojša Fotirić, vanredni profesor
  Student: Sofija Mašović
  Opis projekta:…

 • The PLATFORM

  The PLATFORM

  PRIVREMENO STANOVANJE ZA GOSTUJUĆE PREDAVAČE / PRENAMENA INDUSTRIJSKOG U STAMBENI PROSTOR
  Nastavnik: arh. Nebojša Fotirić, vanredni profesor
  Student: Isidora Nikolić
  Opis projekta:…

 • /

  /

  PRIVREMENO STANOVANJE ZA GOSTUJUĆE PREDAVAČE / PRENAMENA INDUSTRIJSKOG U STAMBENI PROSTOR
  Nastavnik: arh. Nebojša Fotirić, vanredni profesor
  Student: Đina Švraka
  Opis projekta:…

 • ARS CAVERNA – centar umetničke kolonije grnčarstva

  ARS CAVERNA – centar umetničke kolonije grnčarstva

  LUNA-PARK: TERITORIJA EFEMERNOG SPEKTAKLA
  Nastavnik: mr Milan Vujović, redovni profesor
  Student: Marija Matijević
  Opis projekta: Kao predeo izuzetnih karakteristika, poseban po svojoj…

 • POV – Point of view – Tačka gledišta

  POV – Point of view – Tačka gledišta

  LUNA-PARK: TERITORIJA EFEMERNOG SPEKTAKLA
  Nastavnik: mr Milan Vujović, redovni profesor
  Student: Bojan Ćirović
  Opis projekta: Prezasićenost čulnim nadražajima, raznovrsnim zabavnim sadržajima i…

 • Teatar prizora

  Teatar prizora

  LUNA-PARK: TERITORIJA EFEMERNOG SPEKTAKLA
  Nastavnik: mr Milan Vujović, redovni profesor
  Student: Anđela Krća
  Opis projekta: Ka čemu i na koji način usmeriti…

 • Heterotopijska ruševina

  Heterotopijska ruševina

  ARHEOLOGIJA DIGITALNOG: DIGITALNI ARHIV, BLOK 20, NOVI BEOGRAD
  Nastavnik: arh. Milan Đurić, vanredni profesor
  Student: Teodora Arsenijević
  Opis projekta: Ono što je…

 • ERROR

  ERROR

  ARHEOLOGIJA DIGITALNOG: DIGITALNI ARHIV, BLOK 20, NOVI BEOGRAD
  Nastavnik: arh. Milan Đurić, vanredni profesor
  Student: Ivana Janošev
  Opis projekta: Arhiv u Shopping…

 • Šum

  Šum

  ARHEOLOGIJA DIGITALNOG: DIGITALNI ARHIV, BLOK 20, NOVI BEOGRAD
  Nastavnik: arh. Milan Đurić, vanredni profesor
  Student: Anja Drašković
  Opis projekta: Šum ne postoji…

 • Biblioteka

  Biblioteka

  KUĆA KNJIG:E
  Nastavnik: dr Dušan Ignjatović, vanredni profesor
  Student: Nataša Radojčić
  Opis projekta: Analizom lokacije, bloka 39, na Novom Beogradu prepoznat je…

 • Biblioteka

  Biblioteka

  KUĆA KNJIG:E
  Nastavnik: dr Dušan Ignjatović, vanredni profesor
  Student: Marko Petrović
  Opis projekta: Koncept projekta biblioteke na lokaciji bloka 39 na Novom…

 • Biblioteka Kultur:E

  Biblioteka Kultur:E

  KUĆA KNJIG:E
  Nastavnik: dr Dušan Ignjatović, vanredni profesor
  Student: Đorđe Valjarević
  Opis projekta: Biblioteke predstavljaju jedne od čvorišta kulturnih znamenitosti jer one…

 • NEMESTA: PLUTAJUĆI MARKET

  NEMESTA: PLUTAJUĆI MARKET

  TAŠMAJDAN: ISPOD I IZNAD TAŠMAJDANA
  Nastavnik: dr Dragana Vasiljević Tomić, vanredni profesor
  Student: Katarina Banković
  Opis projekta: Tašmajdan se transformisao onog trenutka…

 • Konstruisanje heterotopije

  Konstruisanje heterotopije

  TAŠMAJDAN: ISPOD I IZNAD TAŠMAJDANA
  Nastavnik: dr Dragana Vasiljević Tomić, vanredni profesor
  Student: Jovana Arsić
  Opis projekta: Shvatanje značaja preklopljenih tokova istorije…

 • Instrumenti disharmonije

  Instrumenti disharmonije

  TAŠMAJDAN: ISPOD I IZNAD TAŠMAJDANA
  Nastavnik: dr Dragana Vasiljević Tomić, vanredni profesor
  Student: Milica Božić
  Opis projekta: Projekat predstavlja eksperimentalnu infrastrukturu koja…

 • Tejp muzej

  Tejp muzej

  “DRIVE-IN” – CENTAR ZA KULTURU
  Nastavnik: arh. Dejan Miletić, vanredni profesor
  Student: Nevena Nikolić
  Opis projekta: Projekcija ž.r. (lat. proiecto – bacanje…

 • “Drive-In” centar za kulturu

  “Drive-In” centar za kulturu

  “DRIVE-IN” – CENTAR ZA KULTURU
  Nastavnik: arh. Dejan Miletić, vanredni profesor
  Student: Nevena Filipović
  Opis projekta: Projektom se razmatraju novi načini …

 • “Drive-In” – centar za kulturu

  “Drive-In” – centar za kulturu

  “DRIVE-IN” – CENTAR ZA KULTURU
  Nastavnik: arh. Dejan Miletić, vanredni profesor
  Student: Jelena Đokić
  Opis projekta: Polazna tačka je pozicioniranje korisnika u…

 • Tvrđava dunavskih puteva

  Tvrđava dunavskih puteva

  MUZEJ DUNAVA
  Nastavnik: arh. Branislav Mitrović, profesor emeritus
  Student: Vid Savić
  Opis projekta: Nakon inicijalnog proučavanja gradova i tvrđava duž toka Dunava kroz…

 • Etnografski muzej u selu na sedam Dunava

  Etnografski muzej u selu na sedam Dunava

  MUZEJ DUNAVA
  Nastavnik: arh. Branislav Mitrović, profesor emeritus
  Student: Milica Simić
  Opis projekta: Tema projekta je nastala proučavanjem riznice etnografskog i kulturnog nasleđa,…

 • Putem divljih konja

  Putem divljih konja

  MUZEJ DUNAVA
  Nastavnik: arh. Branislav Mitrović, profesor emeritus
  Student: Milena Stojković
  Opis projekta: Voda i zelenilo su presudni faktori u očuvanju životne sredine,…

 • Dunavska Atlantida

  Dunavska Atlantida

  MUZEJ DUNAVA
  Nastavnik: arh. Branislav Mitrović, profesor emeritus
  Student: Milena Ristić
  Opis projekta: 1971. godine, Jugoslavija je u ime progresa potopila grad na…

 • Terazijsko Kolo

  Terazijsko Kolo

  KULTURA NA GREBENU
  Nastavnik: arh. Borislav Petrović, redovni profesor
  Student: Jovan Mladenović
  Opis projekta: Uzevši u obzir temu “Kultura na Grebenu” i njene…

 • Terazijska terasa

  Terazijska terasa

  KULTURA NA GREBENU
  Nastavnik: arh. Borislav Petrović, redovni profesor
  Student: Isidora Mutavdžić
  Opis projekta: Radi unapređenja celog gradskog tkiva interveniše se na potezu…

 • Kosančićev venac

  Kosančićev venac

  KULTURA NA GREBENU
  Nastavnik: arh. Borislav Petrović, redovni profesor
  Student: Ana Tošić
  Opis projekta: Projekat se bavi reaktiviranjem Kosančićevog venca, kao nekadašnjeg jezgra…

 • Avala mental foREST Institute

  Avala mental foREST Institute

  KREIRANJE I OBLIKOVANJE U PRIRODNOM OKRUŽENJU – PREDEO POSEBNIH PRIRODNIH ODLIKA
  Nastavnik: dr Biserka Mitrović, vanredni profesor
  Student: Marija Terzić i…

 • IICA (Inkluzivni istraživački centar Avala)

  IICA (Inkluzivni istraživački centar Avala)

  KREIRANJE I OBLIKOVANJE U PRIRODNOM OKRUŽENJU -PREDEO POSEBNIH PRIRODNIH ODLIKA
  Nastavnik: dr Biserka Mitrović, vanredni profesor
  Student: Luka Nikolić
  Opis projekta: Ideja projekta…

 • humanityzoo

  humanityzoo

  KREIRANJE I OBLIKOVANJE U PRIRODNOM OKRUŽENJU_PREDEO POSEBNIH PRIRODNIH ODLIKA
  Nastavnik: dr Biserka Mitrović, vanredni profesor
  Student: Eli Janja Stojanović
  Opis projekta:Tema zoološkog vrta…

 • Efemernost u stvaranju nove distopijske realnosti

  Efemernost u stvaranju nove distopijske realnosti

  NOVE TOPOGRAFIJE: KULTURA URBANOG FRAGMENTA
  Nastavnik: arh. Aleksandru Vuja, vanredni profesor
  Student: Sara Stojanović
  Opis projekta: Projekat integriše vodu i vegetaciju u nove,…

 • Gradovi postmaterijalnog sveta

  Gradovi postmaterijalnog sveta

  NOVE TOPOGRAFIJE: KULTURA URBANOG FRAGMENTA
  Nastavnik: arh. Aleksandru Vuja, vanredni profesor
  Student: Nikola Ilić
  Opis projekta: Ako se razmišlja o gradovima u dalekoj…

 • Mikro svet u makro kontekstu

  Mikro svet u makro kontekstu

  NOVE TOPOGRAFIJE: KULTURA URBANOG FRAGMENTA
  Nastavnik: arh. Aleksandru Vuja, vanredni profesor
  Student: Mima Savić
  Opis projekta: Koncept prirodnog kretanja i ljudskog tela ukazuju…

© [2013 - 2018] Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski Fakultet | University of Belgrade - Faculty of Architecture