UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

Picture1

Gego (Gertrud Goldschmidt) Horizontal Square Reticularia 71/10, 1971

Uvod

Ovaj program omogućava učenicima da izvode temeljno, originalno i kreativno istraživanje u oblasti definicije arhitektonskog prostora i arhitektonskog oblika. Cilj programa je istraživanje odnosa prostora i oblika, unapređivanje arhitektonskog znanja kroz proučavanje odnosa između prostornih obrazaca i društvenih ishoda, arhitektonskih koncepata i njihove materijalizacije.

Cilj predmeta je istraživanje i upoznavanje idejama i konceptima arhitektonskog oblika i prostora. Tokom kursa studenti se upoznaju sa osnovnim elementima strukture arhitektonskog prostora (uobličavanje, uprostoravanje) i razvijaju lične projektantske alate i mehanizme, ovladavajući principima stvaranja – od elementarnih ka složenim sistemima. Poseban cilj obuhvata sticanje saznanja i tehnika neophodnih za afirmaciju mogućnosti za konceptualizaciju i apstrahovanje te pristup osnovnim primenljivim kompetencijama, veštinama i znanjima na arhitektonskom projektu. Poseban fokus predmeta je na arhitektonske metode i tehnike u produkciji arhitektonskog projekta.

U ovom semestru, istraživanje i modelovanje prostora i oblika kroz dizajn je individualno, i ima za cilj kultivaciju ideja, istraživanje imaginacije i negovanje radoznalosti. Studenti vežbaju da kontrolišu ideje, opisuju arhitektonske postupke i komuniciraju kroz svoje koncepcije koristeći niz dvodimenzionalnih i trodimenzionalnih tehnika. Tokom procesa rada neophodna je analitičnost, kreativnost, eksperimentalnost i preciznost.

Prektična i teorijska nastava je fokusirana na sinhronizaciju praktičnih veština i teorijskog razumevanja arhitektonskih postupaka. Kroz zadatke studenti uče i razviju osnovne arhitektonske procese, da objasne arhitektonske postupke i da razumeju njihove posledice. Osim toga ovaj program upoznaje učenike sa kompleksnim kontekstom arhitektonskog projektovanja koji utiču na njih i na arhitektonsku produkciju, naglašavajući nedeljivost arhitektonskih, kulturalnih, profesionalnih i tehnoloških oblasti. Pored vežbi, studenti tokom predavanja unapređuju i znanja u polju tehnologija, istorije i teorije, filozofije i umetnosti, a prilog trećem kolokvijumu je kratak esej, koji procenjuje  napredak studenta na razumevanju arhitektonske teorije.

 

Praktična nastava obuhvata dva povezana zadatka koja predstavljaju pripremu za semestralni projekat. U formi završnog projekta studenti prikazuju sveobuhvatno dostignute rezultate u prvoj godini studija, kao sintezu istraživanja kroz projekat, početak korišćenja arhitektonske literature i kompleksnih stečenih projektantskih znanja i veština.

ZADATAK 1: projektovati privremeni prostor za izlaganje na mestu buduće Gradske galerije na Kosančićevom vencu: paviljon – vidikovac – galerija sa pripadajućim komunikacijama koje povezuju  reku i gradsko jezgro. Izložbeni prostor je maksimalnih dimenzija 10h10h10metara,osim koje je potrebno projektovati vertikalnu komunikaciju, lift ili vidikovac koja integriše sve komunikacije u jedan sistematičan tok.

 

ZADATAK 2: polazna osnova je projektovani oblik u zadatku 1. Programski se dodaje podzemni ili delimično podzemni multifunkcionalni prostor koji mođe služiti za predavanja, istraživački prostor, depo ili samo nastavak komunikacije. Komunikacije i vertikala će se prilagoditi novoprojektovanoj situaciji.  Reč je o povezivanju oblika i strukturiranju porstora. U odnosu na dodati sadržaj ispituju se kapaciteti projektovanog oblika i njegove modifikacije, transformacije i mogunost refleksija u projektantskim postupcima.

 

III ZADATAK:

PAVILJON

Cilj završnog projekta – izložbenog paviljona je da se sintetizuju sve veštine koje su studenti dostigli u toku prve godine studija. Lokacija je potez između Palate Srbija i zgrade „Ušće” u Novom Beogradu, na mestu projektovanog i nikada realizovanog Muzeja revolucije.

Paviljon pripada Muzeju Savremene umetnosti i ima privremeni karakter. Zadak je isprojektovati izložbeni paviljon na prostoru 50h50m iznad ploče koja je prostorni okvir nekada planiranog Muzeja revolucije.

Ispitna komisija:    

prof. I. Rašković, prof. M. Vujović, prof. V. Lojanica, prof. B. Petrović, v.prof. I. Rajković, v. prof. V. Cagić, prof. Z. Lazović, doc. Z. Abadić, v. prof A. Vuja, v. prof. V. Milenković, v.prof. dr A. Nikezić, doc. dr M. Milinković, doc. M. Maksimović.

 

Vežbe u studiju, asistenti:

 1. asis. arh. Miloš Kostić (sala 217)
 2. asis. arh. Ana Zorić (sala 218)
 3. asis. arh. Dalia Dukanac (sala 219)
 4. asis. arh Hristina Stojanović (sala 220)
 5. asis.. dr Dušan Stojanović (sala 221)
 6. asis. arh. Mila Mojsilović (sala 222)
 7. asis. arh. Nikola Milanović (sala 223)
 8. asis. arh. Nemanja Kordić (sala 224)
 9. asis. arh. Jelena Ilić (sala 226)
 10. asis. dr Maja Dragišić (sala 227)
 11. asis. arh. Stevović Vladan, (sala 228)
 12. asis. arh. Snežana Zlatković (sala 230)
 13. asis. arh. Miloš Stojković (sala 235)
 14. asis. arh. Sonja Dedić (sala 301)
Filter

  Paviljon

  Kompletna izložba: https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157717992115537