UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Izbor nastavnika i saradnika

15/01/2021

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet,
Beograd, ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II,

obaveštava sve zainteresovane da se  Referat 02-11/1-1  od  14.01.2021.g. i Sažetak referata br. 02-11/1-1.1 od 14.01.2021.g. Komisije  za izbor nastavnika za užu naučnu oblast:  Nacrtna geometrija i geometrija arhitektonske forme, stavljaju na uvid javnosti. Komisija predlaže da se dr Jelena Ivanović dipl.mat., izabere u zvanje docenta, na Departmanu za arhitekturu,  za navedenu oblast.

Referat Komisije nalazi se u prostorijama biblioteke Fakulteta (II sprat, soba 210),  kao i na veb-stranici Fakulteta www.arh.bg.ac.rs i dostupan je javnosti petnaest dana od dana objavljivanja ovog oglasa.

Izložba umetničkih ostvarenja dr Snežane Vesnić  biće otvorena u petak, 25. decembra 2020. godine, u 12,00 časova, u prostorijama Fakulteta, sala 200 (II sprat).

Referat Komisije za izbor u zvanje docenta: dr Jelena Ivanović dipl.mat. Sažetak Komisije za izbor u zvanje docenta: dr Jelena Ivanović dipl.mat. Pristupno predavanje za izbor u zvanje docenta: dr Jelena Ivanović dipl.mat.