UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Poziv za nominacije za međunarodnu nagradu Unesko-Rusija Mendeljejev za osnovne nauke za 2021. godinu

Image (7)

Objavljen je poziv za nominacije za međunarodnu nagradu Unesko-Rusija Mendeljejev za osnovne nauke  za 2021. godinu.

 

Kandidati treba da budu priznati zbog značajnog doprinosa u istraživanju u oblasti osnovnih nauka, u obrazovanju i širenju znanja o osnovnim naukama, i međunarodnoj ili regionalnoj saradnjiu ovoj oblasti. Posebno se ohrabruje podnošenje nominacija žena naučnika.

 

Prijave mogu da podnesu vlade država članica, u konsultacijama sa njihovim nacionalnim komisijama, nevladine organizacije u zvaničnom partnerstvu sa Uneskom, Uneskove katedre, centri kategorije 2, međunarodna naučna udruženja i univerziteti. Individualne prijave nisu dozvoljene.

 

Svaku nominaciju treba da prati pisana preporuka na engleskom ili francuskom, koja treba da sadrži, između ostalog, opis dostignuća kandidata, kratak pregled radova ili rezultata radova, uz propratnu dokumentaciju od značaja, kao i precizan iskaz doprinosa kandidata ciljevima ove nagrade.

 

Prijave, na engleskom ili francuskom jeziku, se podnose preko elektronskog formulara, koji je dostupan preko veb stranice: https://en.unesco.org/stem/basic-sciences-prize/apply .

 

Rok za podnošenje je 15. mart 2021. godine.

PDF