UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Izbor nastavnika i saradnika

02/12/2020

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet,
Beograd, ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II,

obaveštava sve zainteresovane da se  Referat  br. 02-11/1-26  od 30.11.2020.g. Komisije  za izbor saradnika za užu naučnu oblast:  Urbanizamstavlja na uvid javnosti. Komisija predlaže da se dr Marija Cvetković, mast.inž.arh., izabere u zvanje asistenta sa doktoratom, na Departmanu za urbanizam,  za navedenu oblast.

Referat Komisije nalazi se u prostorijama biblioteke Fakulteta (II sprat, soba 210),  kao i na veb-stranici Fakulteta www.arh.bg.ac.rs i dostupan je javnosti petnaest dana od dana objavljivanja ovog oglasa.

 

Referat Komisije za izbor u zvanje asistenta sa doktoratom na Departmanu za urbanizam – dr Marija Cvetković, mast.inž.arh.