UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

Konkurs: prijavljivanje u okviru Erasmus + K1 sporazuma sa Univerzitetom IUAV u Veneciji, Italija

IUAV-DSC_0204w

Za akademsku 2020/21. godinu, odnosno za prolećni semestar planirane su 2 mobilnosti za studente Arhitektonskog fakulteta u Beogradu.

Na konkurs se mogu prijaviti studenti 1. ili 2. Godine MAS Arhitektura (modul arhitektonske tehnologije) i MAS Arhitektura (modul arhitektura).

Period boravka je 6 meseci – prolećni semestar februar/jul.

Proces selekcije obavlja se posredstvom online platforme Univerziteta u Beogradu – MOBION (mobion.bg.ac.rs).

Konačnu selekciju učesnika u programu mobilnosti vrši Univerzitet IUAV u Veneciji, Venecija, Italija, po prijemu potpune dokumentacije.

 

Važni datumi

Rok za prijavu kandidata putem MOBION platforme je do: 20.11.2020. godine, 23:59 časova.

 

Studijski programi

Opšti uslov za sve kandidate: prosečna ocena u toku studija 8,5 i viša.

Informacije o studijskim programima nalaze se na linku http://www.iuav.it/INTERNATIO/

 

 

Neophodna dokumentacija

 

 1. 1. Diploma and diploma supplement of previously obtained (uverenje o diplomiranju, izdaje Studentska služba Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, dokument mora biti preveden na engleski jezik i overen kod sudskog tumača, skeniran i priložen uz on-line prijavu)
 2. Transcript of Records (prepis svih ocena iz dosadašnjeg ciklusa studiranja, izdaje Studentska služba Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, dokument mora biti preveden na engleski jezik i overen kod sudskog tumača, skeniran i priložen uz on-line prijavu)
 3. Proof of Language skills of relevant language (uverenje o nivou znanja stranog jezika) – nivo jezika se dokumentuje sertifikatom kursa jezičkih škola ili sertifikatom položenih međunarodno priznatih ispita: IELTS / TOEFL / CAMBRIDGE FCE, CAE, CPE,… (engleski jezik), ostalih stranih jezika prema zahtevu inostranog univerziteta; skeniran dokument se prilaže uz on-line aplikaciju).
 4. CV (na engleskom jeziku)

 

 1. Motivation Letter (motivaciono pismo studenta – pisano na engleskom jeziku max 500 reči):

– naziv studijskog programa za koji ste zainteresovani

– razlozi za pohađanje izabranog studijskog programa

– očekivanja od izabranog studijskog programa

– zainteresovanost za određene teme koje se proučavaju na izabranom studijskom programu

– veza izabranog studijskog programa sa budućim profesionalnim ciljevima studenta

 1. Copy of Passport (skenirana prva strana pasoša)
 2. Learning Agreement (Ugovor o mobilnosti, dokument se preuzima na ovom linku https://mobion.bg.ac.rs/erasmus+/how-to-apply/ka103/required-documents-ka103-outgoing-students, student ga popunjava sa svim naznačenim podacima o studijskom programu za koji aplicira u inostranstvu i broju ESPB kredita kao i sa podacima o studijskom programu koji pohađa u naznačenoj školskoj godini na matičnom fakultetu)

 

VAŽNO:

1) ESPB koordinatori AF prof. Vladimir Lojanica i prof. Ana Nikezić, proveravaju podudarnost programa i odobravaju mobilnost u skladu sa kriterijumima priznavanja ESPB kredita;

2) Popunjen, odštampan, pečatiran, zaveden i potpisan formular od strane studenta i prodekana za nastavu (4 primerka) se skenira i prilaže uz online prijavu. 1 kopija ostaje u arhivi fakulteta, 1 kopija se dostavlja Studentskoj službi, 1 kopija koordinatoru za studentsku mobilnost i 1 kopija ostaje studentu da je priloži uz on-line prijavu).

Uputstvo za popunjavanje ugovora o mobilnosti (Learning Agreement) možete videti na priloženom linku u dokumentu (prikačen PDF)

 

 1. Copy of the first page of students’ booklet (index – kopija prve stranice indeksa)
 2. PHOTO (fotografija portret)

 

Neformalni informativni razgovor zainteresovanih kandidata sa prof. Natašom Ćuković Ignjatović obaviće se 11.11.2020. na Teams platformi u terminu po dogovoru.

Sa prijavljenim kandidatima će se u posebnom terminu obaviti i formalni intervju sa profesorima UB-AF i IUAV.

Za proceduru potpisivanja LA (Learning Agreement) i sva dodatna pitanja možete se obratiti Ružici Pavlić, koordinatoru za akreditaciju, međunarodne ugovore i studentsku mobilnost, ruca@arh.bg.ac.rs / tel: +381 11 3218 767