UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Najava međunarodnog skupa Inspiring the next generation – IASS 2020/21 Annual Symposium and SURREY 7 International Conference on Spatial Structures

A4_Flyer_for_IASS_March_2020_v10_A-page-001

Konferencija Inspiring the next generation, biće organizovana na Univerzitetu u Sariju, Gildford, Velika Britanija u periodu od 23. do 27. avgusta 2021. godine.

Konferencija, prvobitno zakazana za 2020. godinu, odložena je zbog pandemije korona virusa.

Skup objedinjuje:

  • IASS Annual Symposium (IASS SYMPOSIUM 2020/21) i
  • 7th International Conference on Spatial Structures (SPATIAL STRUCTURES 2020/21)

Međunarodna konferencija o prostornim strukturama (International Conference on Spatial Structures) održava se svake devete godine od 1966. godine, u organizaciji Istraživačkog centra za prostorne strukture Univerziteta u Sariju (Spatial Structures Research Centre of the University of Surrey). Simpozijumi Međunarodnog udruženja za ljuske i prostorne strukture (International Association for Shell and Spatial Structures – IASS) uspešno se održavaju više od 50 godina u zemljama širom sveta uključujući Brazil, Kinu, Nemačku, Japan, Holandiju, Poljsku, Južnu Koreju, Španiju, i SAD.

 

Info:

The official website of PT conferences: https://www.surrey.ac.uk/iass2021

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/spatial-structures-2020/

Twitter: https://twitter.com/structures2021

Instagram: https://www.instagram.com/spatialstructures2020_21/

Facebook: https://www.facebook.com/spatialstructures2020.21