UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

Pristupno predavanje 25.09.2020 – SPORTSKI OVJEKTI – POSEBNI PROBLEMI PROJEKTOVANJA

UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI FAKULTET
BROJ:02-8/1-39
DATUM: 08.09.2020. godine
Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 73/II

UNIVERZITET U BEOGRADU – ARHITEKTONSKI FAKULTET
Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 73/II,
obaveštava sve zainteresovane da će se održati javno pristupno predavanje kandidata koji se bira u zvanje docenta za užu umetničku oblast: Arhitektonsko projektovanje na Departmanu za arhitekturu u okviru raspisanog konkursa od 12. februara 2020. godine.

Na osnovu člana 43. Statuta Univerziteta u Beogradu i člana 3. Pravilnika o minimalnim uslovima za zvanje nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, a u skladu sa Odlukom o izvođenju pristupnog predavanja na Univerzitetu u Beogradu i Odlukom o izvođenju pristupnog predavanja na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, Komisija za ocenu pristupnog predavanja, za izbor nastavnika u zvanje docenta, za užu umetničku oblast: Arhitektonsko projektovanje na Departmanu za arhitekturu, u sastavu:

 • arh. mr Milan Vujović – predsednik Komisije,
  redovni profesor Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta,
 • arh Dejan Miletić – član Komisije,
  vanredni profesor Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta
 • dr Božidar Manić – član Komisije
  naučni saradnik IAUS-a

zakazuje izvođenje pristupnog predavanja, sa temom:

SPORTSKI OBJEKTI – POSEBNI PROBLEMI PROJEKTOVANJA

Pristupno predavanje održaće se dana 25. septembra 2020. godine, u sali 200, sa početkom u 12.00 časova. Kandidat arh. Miloš Nenadović će držati pristupno predavanje u trajanju od jednog školskog časa (minimalno trajanje predavanja je 30, a maksimalno 45 minuta).

Pravila izvođenja pristupnog predavanja utvrđena su Odlukom o izvođenju pristupnog predavanja na Univerzitetu u Beogradu i Odlukom o izvođenju pristupnog predavanja na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu.
U Beogradu, 08.09.2020. godine
Predsednik Komisije
arh. mr Milan Vujović, redovni profesor
Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta