UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Izbor nastavnika i saradnika

18/08/2020

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet,

Beograd, ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II,

obaveštava sve zainteresovane da se  Referat br. 02-11/1-17 od 14.08.2020.g. i Sažetak referata br. 02-11/1-17.1 od 14.08.2020.g. Komisije  za izbor nastavnika za užu naučnu oblast:  Arhitektonske konstrukcijestavljaju na uvid javnosti. Komisija predlaže da se dr Ljiljana Đukanović, dipl.inž.arh, izabere u zvanje vanrednog profesora, na Departmanu za arhitektonske tehnologije,  za navedenu oblast.

Referat i Sažetak referata Komisije nalaze se u prostorijama biblioteke Fakulteta (II sprat, soba 210) kao i na veb-stranici Fakulteta www.arh.bg.ac.rs i dostupni su javnosti petnaest dana od dana objavljivanja ovog oglasa.

Referat Komisije za izbor u zvanje vanrednog profesora: dr Ljiljana Đukanović Sažetak Komisije za izbor u zvanje vanrednog profesora: dr Ljiljana Đukanović