UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Prvi sporazum o saradnji u pravcu formiranja akademske mreže za korišćenje geoprostornih podataka

1

Direktor RGZ-a mr Borko Drašković i dekan Arhitektonskog fakulteta prof. dr Vladan Đokić potpisali su Sporazum o saradnji između dve institucije. Sastanku su prisustvovali i prof. dr Ksenija Lalović i asistent mast.inž.arh. Filip Petrović, a razgovaralo se o mogućnostima za proširenje saradnje sa drugim fakultetima u čijem su delokrugu prostorni podaci u cilju stvaranja akademske mreže za multidiciplinarno korišćenje geoprostornih podataka.

Akademska mreža za korišćenje geoprostornih podataka imala bi za cilj da pruži podršku za donošenje odluka za razvoj eProstora i pametnih gradova korišćenjem savremenih alata i digitalnih metoda. Akademska mreža imala bi zadatak da svojim radom odgovori na potrebe privrede i doprinese održivom razvoju.

2

Arhitektonski fakultet i Republički geodetski zavod zajedno će ući u realizaciju projekta sa kojim će konkurisati za nagradu u oblasti urbane pristupačosti ZERO 2021 koju dodeljuje ESSL fondacija pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija. Projekat„Prema pristupačnim gradovima u Srbiji – infrastrukturna platforma zanovana na GIS-u za urbane prostore“  bi bio nastavak uspešnog projekta „Stručna podrška razvoja koncepta – dizajn za sve u Srbiji“,za koji je Arhitektonski fakultet već dobio nagradu ZERO 2020.

Saradnja sa RGZ-om obuhvatiće integraciju rezultata projekta sa podacima na GeoSrbiji i mapiranje fizičke pristupačnosti objekata i površina javne namene osobama sa invaliditetom. Poseban akcenat biće na formiranju ,,Pristupačnih koridora” – delova grada gde će svaki deo urbanističko arhitektonskog okruženja biti prilagođen svima po principu Dizajna za sve. Takav pionirski poduhvat biće moguć kroz stratešku saradnju ove dve institucije i udruživanje resursa, a sve na bazi digitalnih platformi i metodologije koja je već dala rezultate.

Takođe, sporazumom o saradnji ove dve institucije unaprediće svoj rad, kroz deljenje resursa, bolje podatke i digitalizaciju rada, kao i međusobnom usavršavanju kadra i omogućavanju mladim stručnjacima bolje usmeravanje i lakše zapošljavanje.

3