UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Izbor nastavnika i saradnika

27/06/2020

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet,
Beograd, ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II,

obaveštava sve zainteresovane da se  Referat 02-11/1-14  od  23.06.2020.g. i Sažetak referata br. 02-11/1-14.1 od 23.06.2020.g. Komisije  za izbor nastavnika za užu umetničku oblast:  Arhitektonsko  projektovanjestavljaju na uvid javnosti. Komisija predlaže da se dr Vladimir Milenković, izabere u zvanje vanrednog profesora, na Departmanu za arhitekturu,  za navedenu oblast.

Referat i Sažetak referata Komisije nalaze se u prostorijama biblioteke Fakulteta (II sprat, soba 210),  kao i na veb-stranici Fakulteta www.arh.bg.ac.rs i dostupani su javnosti petnaest dana od dana objavljivanja ovog oglasa.

Izložba umetničkih ostvarenja dr Vladimira Milenkovića  biće otvorena u ponedeljak, 06.  jula 2020. godine, u 12,00 časova, u prostorijama Fakulteta, sala 254 (II sprat).

Referat Komisije za izbor u zvanje vanrednog profesora:  dr Vladimir Milenković Sažetak Komisije za izbor u zvanje vanrednog profesora: dr Vladimir Milenković