УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Избор наставника и сарадника

27/06/2020

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет,
Београд, ул. Булевар краља Александра 73/II,

обавештава све заинтересоване да се  Реферат 02-11/1-14  од  23.06.2020.г. и Сажетак реферата бр. 02-11/1-14.1 од 23.06.2020.г. Комисије  за избор наставника за ужу уметничку област:  Архитектонско  пројектовањестављају на увид јавности. Комисија предлаже да се др Владимир Миленковић, изабере у звање ванредног професора, на Департману за архитектуру,  за наведену област.

Реферат и Сажетак реферата Комисије налазе се у просторијама библиотеке Факултета (II спрат, соба 210),  као и на веб-страници Факултета www.arh.bg.ac.rs и доступани су јавности петнаест дана од дана објављивања овог огласа.

Изложба уметничких остварења др Владимира Миленковића  биће отворена у понедељак, 06.  јула 2020. године, у 12,00 часова, у просторијама Факултета, сала 254 (II спрат).

Реферат Комисијe за избор у звање ванредног професора:  др Владимир Миленковић Сажетак Комисијe за избор у звање ванредног професора: др Владимир Миленковић