UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Izbor nastavnika i saradnika

04/06/2020

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet,
Beograd, ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II,

obaveštava sve zainteresovane da se  Referat br. 02-11/1-8 od 27.05.2020.g. i Sažetak referata br. 02-11/1-8.1 od 27.05.2020.g. Komisije  za izbor nastavnika za užu naučnu oblast:  Nacrtna geometrija i geometrija arhitektonske formestavljaju na uvid javnosti. Komisija predlaže da se dr Mirjana Devetaković Radojević, dipl.inž.arh, izabere u zvanje docenta, na Departmanu za arhitekturu,  za navedenu oblast.

Referat i Sažetak referata Komisije nalaze se u prostorijama biblioteke Fakulteta (II sprat, soba 210) kao i na veb-stranici Fakulteta www.arh.bg.ac.rs i dostupani su javnosti petnaest dana od dana objavljivanja ovog oglasa.

Referat Komisije za izbor u zvanje docenta:  dr Mirjana Devetaković Radojević, dipl.inž.arh Sažetak Komisije za izbor u zvanje docenta:  dr Mirjana Devetaković Radojević, dipl.inž.arh