UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

terminski plan

Pre svakog ispita, odnosno smene ukoliko se ispit održava u više smena, stolovi će biti dezinfikovani, a učionica provetrena.

Vremenski razmak između dva ispita, odnosno smena polaganja ispita je minimum 30 minuta.

Ulaz u amfiteatar za svaku ispitnu smenu predviđen je sa studentske strane iz hodnika sa salama, a izlaz obavezno omogućiti sa suprotne strane prema hodniku sa administrativnim prostorijama, kako ne bi dolazilo do mešanja ispitnih smena.

Nastavnici su dužni da na osnovu prijavljenih kandidata naprave spiskove studenata za polaganje po salama i iste učine dostupne studentima pre ispita (preko e‐platformi), a kako bi se minimizirala gužva i zadržavanje u hodniku.

STUDIO PROJEKAT (Ispit traje 4 sata – 240 minuta)

Redari dezinfikuju stolove i provetravaju učionicu
1. 60 minuta
Studenti donose i postavljaju radove
Asistent ih organizuje
Kada postave radove studenti napuštaju zgradu Fakulteta
2. 120 minuta
Nastavnici i asistenti ocenjuju radove
3. 30 minuta
Nastavnici i studenti zajedno diskutuju o rezultatima (svi moraju imati maske)
Predlaže se da svaki student dobije pismeni komentar na svoj rezultat kako bi se
vreme zajedničkog zadržavanja u učionici svelo na minimum
4. 30 minuta
Studenti skupljaju radove i odlaze sa Fakulteta
Asistent kontroliše salu – sve stvari moraju biti iznešene
Redari dezinfikuju stolove i provetravaju učionicu

PISMENI ISPIT i KOLOKVIJUM (Ispit traje maksimalno 180 minuta, a kolokvijum maksimalno 120 minuta po smeni)

  • Maksimalan broj studenata u zavisnosti od kapaciteta sale je 15.
  • Maksimalni broj studenta u amfitetru je 50.
  • Studenti sede u dijagonali – mesta će biti obeležena.
  • Svi prisutni u salma i amfitetru, tokom ispita i u periodu boravka u zgradi, moraju imati  maske
  • Na ulazu u salu studenti, nastavnici i asistenti obavezno moraju dezinfikovati ruke.
  • U salama, tokom trajanja ispita, mora biti otvoren minimalno jedan prozor, a u amfiteatru tri.
  • Predlaže se nastavnicima da na osnovu spiska prijavljenih kandidata naprave spisak studenata po salama kako bi se smanjile gužve po hodnicima.
  • Kada završi ispit student je dužan da napusti Zgradu Fakulteta.

USMENI ISPIT

Održavati u smenama tako da se NIKAKO ne formiraju redovi ispred sala, odnosno amfiteatra. Nije moguće održavati usmeni ispit ili deo ispita u nastavničkim kabinetima.

Studenti dolaze na ispit u zakazano vreme, a prema utvrđenim terminima za polaganje ispita. Posle ispita se ne zadržavaju na hodniku.

Obavezno je nošenje maski i dezinfekcija ruku na ulazu u salu, odnosno amfiteatar.

MASTER ZAVRŠNI RAD se odvija u svemu prema izmenjenom protokolu o realizaciji nastave na studijskoj celini Završni rad

Napomena:

Nastavnici su se izjasnili da nema potrebe za organizovanom nadoknadom na obaveznim predmetima i na predmetima koji imaju vežbe, kao i na studio projektu, te da će se za pojedince eventalna nadoknada sprovesti pojedinačno u dogovoru sa predmetnim nastavnicima.

 

TERMINSKI PLAN