UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Na osnovu člana 52. stav 1. tačka a) Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik RS”, broj 15/16), člana 15. stav 1. i člana 23. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – dr. zakon i 47/18), na predlog Republičke stručne komisije za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti i Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”,
Ministar zdravlja donosi

NAREDBU
o zabrani okupljanja u Republici Srbiji na javnim mestima u zatvorenom prostoru

1. Radi sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19 zabranjuju se javna okupljanja na celoj teritoriji Republike Srbije na javnim mestima u zatvorenim prostorima kada se okuplja više od 50 ljudi.
2. Zabrana okupljanja iz tačke 1. ove naredbe traje dok traje opasnost od širenja zarazne bolesti COVID-19 na teritoriji Republike Srbije.
3. Stupanjem na snagu ove naredbe prestaje da važi Naredba o zabrani okupljanja u Republici Srbiji na javnim mestima u zatvorenom prostoru broj 512-02-9/1/2020-01 od 11. marta 2020. godine.
4. Ova naredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.
Broj 512-02-9/6/2020-01
U Beogradu, 15. marta 2020. godine
Ministar,
dr Zlatibor Lončar, s.r.