УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Избор у истраживачко и научно звање

04/03/2020

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет,
Београд, ул. Булевар краља Александра 73/II,

обавештава све заинтересоване да се Извештај бр. 02-11/1-6 од 27.02.2020.г. Комисије за избор у научно звање ставља на увид јавности. Комисија предлаже да се др Жељка Пјешивац, дипл.инж.арх., изабере у звање научни сарадник.

Извештај Комисије се налази у Општој служби Факултета (II спрат, соба 204) и доступан је  јавности тридесет дана од дана објављивања овог огласа.

 

Извештај Комисије за избор у научни сарадник – др Жељка Пјешивац, дипл.инж.арх.