UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Pristupno predavanje 13.02.2020: IZVOĐENJE ZAVRŠNIH GRAĐEVINSKIH RADOVA U VISOKOGRADNJI

Pristupno predavanje

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet

Beograd, Ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II,

obaveštava sve zainteresovane da će se održati javno pristupno predavanje kandidata koji se bira u  zvanje docenta za užu naučnu oblast: Tehnologija građenja, instalacije i menadžment na Departmanu za arhitektonske tehnologije u okviru raspisanog konkursa od 15. januara. 2020. godine.

Na osnovu člana 43. Statuta Univerziteta u Beogradu i člana 3. Pravilnika o minimalnim uslovima za zvanje nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, a u skladu sa Odlukom o izvođenju pristupnog predavanja na Univerzitetu u Beogradu i Odlukom o izvođenju pristupnog predavanja na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, Komisija za ocenu pristupnog predavanja, za izbor nastavnika u zvanje docenta, za užu naučnu oblast: Tehnologija građenja, instalacije i menadžment na Departmanu za arhitektonske tehnologije, u sastavu:

  • dr Lidija Đokić, predsednik, redovni profesor Univerziteta  u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta,
  • dr Milan Radojević, član, docent Univerziteta  u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta i
  • dr Nenad Ivanišević, član, redovni profesor Univerziteta  u Beogradu – Građevinskog fakulteta

zakazuje izvođenje pristupnog predavanja, sa temom:

“IZVOĐENJE ZAVRŠNIH GRAĐEVINSKIH RADOVA U VISOKOGRADNJI

Pristupno predavanje održaće se dana 13. februara 2020. godine, u sali 254, sa početkom u 10.00 časova. Kandidati će držati pristupno predavanje u trajanju od jednog školskog časa (minimalno trajanje predavanja je 30, a maksimalno 45 minuta) i to po sledećem rasporedu

  1. kandidat dr Aleksandar Jovanović, u 10,00 časova;
  2. kandidat dr Tatjana Jurenić, u 11,00 časova.

Pravila izvođenja pristupnog predavanja utvrđena su Odlukom o izvođenju pristupnog predavanja na Univerzitetu u Beogradu i Odlukom o izvođenju pristupnog predavanja na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu.

U Beogradu, 04. februara 2020. godine

Predsednik Komisije

dr Lidija Đokić, redovni profesor

Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta