UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

mapa okruzenje

Na poziv SEKRETARIJATA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE koji, u ime Grada Beograda, sprovodi projekat PAMETNI gradovi (Zajedničko stvaranje lokalno prilagođenih ekoloških rešenja za društveno inkluzivnu urbanu regeneraciju posebnih vrednosti), Savet zelene gradnje Srbije se prihvatio da bude deo Fokus-Radnih grupa, preciznije sekcije akademije, strukovnih organizacija i malih i srednjih preduzeća (Arhitektonski fakultet UB, Šumarski fakultet UB, Hemijski fakultet UB, Udruženje arhitekata Srbije, Savet zelene gradnje Srbije, EnPlus Consultancy, Strawberry energy).

U sklopu tog angažovanja napravljen je Upitnik, namenjen široj javnosti, o izboru sadržaja i aktivnosti koje Linijski park treba da ponudi https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYpWd93g-7SVSy5q41oYvLb07hRnZaHpbHT6RdJEhlX6veOA/viewform .

Molimo vas da ga popunite, a ukoliko ste raspoloženi i da ga prosledite dalje jer je cilj uključivanje što većeg broja građana kako bi se podigao kvalitet i legitimitet odluka o razvoju našeg grada.

 

U koridoru bivše železničke pruge na Dorćolu u dužini od 4600 m, od Beton hale do Pančevačkog mosta, nalazi se područje budućeg Linijskog parka. Plan detaljne regulacije za Linijski park – Beograd počeo je da se izrađuje ove jeseni (Odluka o izradi plana objavljena je u Službenom listu grada Beograda 88/18). Ovaj dragoceni javni prostor u beogradskoj centralnoj zoni, oslobođen svoje prvobitne tranzitne namene, tj. pruge za teretne vagone za prenos opasnih materija, treba da dobije sadržaje koji će značajno unaprediti život ne samo lokalnog stanovništva, već svih građana Beograda.

 

Linijski park ima predispoziciju da postane i novi simbol grada na isti način na koji je Haj Lajn (High Line) park u Nju Jorku transformisao nadzemnu metro liniju u novo obeležje grada. Haj Lajn park nastao je upravo na inicijativu lokalnog stanovništva, koje se pre 20 godina okupilo i udružilo kako bi napušteni transportni koridor bio sačuvan od rušenja i prenamenjen u jedinstveni zeleni koridor. Park je zvanično otvoren 10 godina kasnije, a i danas ovo lokalno udruženje, zajedno sa Departmanom za  parkove i rekreaciju grada Nju Jorka, održava Haj Lajn park i osmišljava program, događaje i manifestacije u njemu.

 

Nakon Nju Jorka, slične parkove uredili su brojni gradovi širom sveta, a neki od interesantnih primera su Zarjade park u Moskvi, Beltlajn park u Atlanti, park 606 u Čikagu, Zeleni koridor u Singapuru, Železnički koridor Zapadnog Toronta, isl.

 

Ovim upitnikom želimo da podstaknemo građane da se uključe u osmišljavanje i planiranje prostora Linijskog parka u Beogradu, prvenstveno u izboru sadržaja i aktivnosti koje ovaj park treba da ponudi, ali i odabirom ambijenata, principa planiranja i sopstvenim, slobodnim sugestijama.

 

Upitnik će biti otvoren do 31.01.2020. godine, za sve korisnike koji se registruju putem email adrese (Vaša adresa može ostati anonimna za javnost). Rezultati ankete biće javno dostupni, analizirani i detaljno predstavljeni na internet platformi www.bellab.rs, a koristiće se kao smernice za planiranje i oblikovanje Linijskog parka u Beogradu.