UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

logo Step

Kulturni centar Banski dvor i Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Banja Luka, 11-12. jun 2020.

CILJEVI KONFERENCIJE

Osnovni cilj međunarodne konferencije Savremena teorija i praksa u graditeljstvu XIV je da kroz tematski i sadržajni koncept poveže nauku, struku i obrazovanje na polju graditeljstva s naglaskom na proces integralnosti i interdisciplinarnosti. Programom skupa STEPGRAD su obuhvaćene aktuelne teme iz oblasti građevinarstva, geodezije, arhitekture, urbanizma i srodnih naučnih disciplina, s posebnim osvrtom na obrazovanje u savremenom graditeljstvu. Očekuje se da će naučnici i stručnjaci različitih profila koji se bave graditeljstvom kroz savremene i raznovrsne teme razmijeniti svoja iskustva i ukazati na nove trendove i dostignuća u ovoj širokoj oblasti.

 

MJESTO ODRŽAVANJA

Kulturni centar Banski dvor

Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske

 

POTVRĐENI PLENARNI PREDAVAČI

Krisi Potsiu, Nacionalni tehnički univerzitet u Atini, Grčka

Vojkan Jovičić, Univerzitet u Ljubljani, Slovenija

Maksimilijan Hartmut, Univerzitet u Beču, Austrija

 

JEZIK KONFERENCIJE

Službeni jezici Konferencije su jezici koji su u službenoj upotrebi u Republici Srpskoj i engleski jezik.

Svi naučni radovi moraju biti napisani na engleskom jeziku.

 

PRIJAVLJIVANJE RADOVA I VAŽNI DATUMI

Pozivamo sve zainteresovane da dostave svoje radove putem internet stranice Konferencije.

https://stepgrad.aggf.unibl.org/sr

Dostavljanje radova 31.1.2020.

Rezultati recenzija 28.2.2020.

Postupanje po recenzijama 15.3.2020.

Program konferencije 15.4.2020.

Konferencija 11-12.6.2020.