UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Kreiranje sklopova i ambijenata u prirodnom okruženju: studijski jednodnevni obilazak Predela izuzetnih odlika „Avala“ studenata druge godine MASA-URBANIZAM

fotografija br 1

Kreiranje sklopova i ambijenata u prirodnom okruženju: Predeo izuzetnih odlika „Avala“. Autor fotografije: Anja Trivić

Izveštaj sa jednodnevnog obilaska lokacije i terenskog istraživanja održanog 15.10.2019.

Predmeti: Studio M03U – projekat, seminar i radionica: Kreiranje sklopova i ambijenata u prirodnom okruženju

Profesor: dr Biserka Mitrović

Saradnik: istraživač pripravnik Mirjana Barać, mast.inž.arh.

 

Shodno temi, predmetu i cilju istraživanja u okviru predmeta Studio M03U – projekat, seminar i radionica, predmetni profesor dr Biserka Mitrović i saradnik u nastavi Mirjana Barać, organizovali su jednodnevni obilazak Predela izuzetnih odlika „Avala“ studentima druge godine MASA-U 2019/20.

smart

Prof. dr Biserka Mitrović i saradnik u nastavi Mirjana Barać sa studentima druge godine MASA-U 2019/20. Autor fotografije: Jelena Milićević

Značajno prirodno dobro „Avala“ stavljeno je pod zaštitu države kao predeo izuzetnih odlika i uvršćeno je u „Odabrano područje za dnevne leptire u Srbiji“

(PBA – Prime Butterfly Areas in Serbia) i Emerald područje tj. područje od posebnog nacionalnog i međunarodnog značaja sa aspekta očuvanja divlje flore i faune i njihovih prirodnih staništa.

Kroz neposredna detaljna terenska istraživanja, studenti su imali priliku da se upoznaju sa predeonim i pejzažnim obeležjima Avale, kao i kulturno-istorijskim, tradicionalnim i vrednostima u pogledu bogatstva biljnog i životinjskog sveta.

Obilazak lokacije i razvijanje odnosa prema prirodnom okruženju i odnosa između prirodnog i izgrađenog imali su za cilj bolje razumevanje stanja, vrednosti i potencijala lokacije, ali i njenih osnovnih problema i ograničenja, značajnih za formiranje informacione osnove i ideja o razvojnim mogućnostima područja istraživanja.

fotografija br 3

fotografija br 4

fotografija br 5

fotografija br 6

fotografija br 7

Obilazak PIO „Avala“ studenata druge godine MASA-U 2019/20. Autor fotografija: Marko Jovanović

Tokom obilaska lokacije, studenti su razgovarali sa Jelenom Milićević, diplomiranim politikologom i predstavnicom organizacije Avalainfo koja je formirana od strane lokalnog stanovništva sa ciljem razvoja turističke ponude Avale i prezentacije domaćinstava podavalskih naselja.