UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

Erasmus+ projekat Danubian SMCs: Učešće Arhitektonskog fakulteta u Beogradu kao partnera na prvom međunarodnom sastanku u Budimpešti

Danubian SMCs

Projekat:            Kreativan Dunav: Inovativna nastava za inkluzivan razvoj malih i srednje velikih podunavskih gradova (eng. Creative Danube: Innovative teaching for inclusive development in small and medium-sized Danubian cities)

Akronim:           Danubian SMCs

Program:            Erasmus+ KA203

Akcija:                Saradnja za inovacije i razmenu dobre prakse

Tip akcije:        Strateška partnerstva za visoko obrazovanje

Trajanje:             01.10.2019-31.08.2022.

 

Arhitektonski fakultet je partner u novom projektu Erasmus+ KA203 – Danubian SMCs – u ime Univerziteta u Beogradu, a koji će trajati 35 meseci. U središtu projekta je interdisciplinarna nastava; to je, pre svega, kolaborativni obrazovni projekat koji naglašava i prenos znanja između univerzitetskih partnera i između nastavnika i studenata svakog partnera. Projektom će se dugoročno pokazati kako podunavski mali i srednji gradovi mogu biti bolje prepoznati i vrednovani nekonvencionalnim i stvaralačkim načinima podučavanja, kako bi dostigli inkluzivan i podsticajan stav kako za nastavnike i njihove učenike, tako i za lokalne stekjlholdere. Na taj način će projekat stvoriti između potreba stvaralačkog duha i inovacija na tržištu rada i očekivanim osposobljavanjem tek stasalih stručnjaka u planiranju prostora.

 

Projektni partneri u Danubian SMCs projektu su:

 1. Vodeći partner: Univerzitet za arhitekturu i urbanizam „Jon Minku“ – Fakultet za urbanizam, Bukurešt, Rumunija;
 2. Univerzitet za tehnologije i privredu u Budimpešti – Arhitektonski fakultet, Budimpešta, Mađarska;
 3. Slovački tehnički univerzitet – Arhitektonski fakultet, Bratislava, Slovačka;
 4. Tehnološki univerzitet u Beču – Fakultet za arhitekturu i prostorno planiranje, Beč, Austrija;
 5. Dunavski univerzitet Krems – Fakultet za učenje, umetnost i arhitekturu, Krems na Dunavu, Austrija;
 6. Univerzitet u Novom Sadu – Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija; i
 7. Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet, Beograd, Srbija.

 

Projektni tim Arhitektonski fakulteta Univerziteta u Beogradu:

 1. V.prof. dr Aleksandra Đukić, projekt menadžer i istraživač;
 2. Prof. dr Eva Vaništa Lazarević, istraživač;
 3. Doc. dr Danijela Milovanović Rodić, istraživač;
 4. As. dr Branislav Antonić, istraživač i menadžer za komunikacije;
 5. As. Jelena Marić, istraživač;
 6. Svetlana Tolić, finansijski menadžer.

 

Prvi međunarodni sastanak projekta Danubian SMCs održan je 11. i 12. novembra 2019. godine u Budimpešti, u Mađarskoj. Cilj sastanka bio je uspostavljanje upravljačke strukture projekta i predstavljanje kompetencija svih partnera. Prof. Aleksandra Đukić, projekat menadžer, Svetlana Tolić, finansijski menadžer, i as. Branislav Antonić, finansijski menadžer, prisustvovali su prvom sastanku u ime Univerziteta u Beogradu.

Erasmus

 

First meeting