UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

STUDENTI MASA I IASA U POSETI GRADILIŠTU KAKO BI PRATILI PROCES MONTAŽE PNEUMATIČNE KONSTRUKCIJE

Gradiliste 1

Grupa od ukupno 50 studenata u sklopu nastavnih aktivnosti na predmetima:

– Istorija i teorija 1: Generisanje prostornih struktura (šifre predmeta: MASA-11020-07 i IASA-47020-07) koji se realizuje na prvoj godini master, odnosno četvrtoj godini integrisanih akademskih studija arhitekture i

– Izborni predmet 3: Optimizacija konstruktivnih sistema (šifre predmeta: MASA-23050-09 i IASA-59050-09) koji se realizuje na drugoj godini master, odnosno petoj godini integrisanih akademskih studija arhitekture,

zajedno sa predmetnim nastavnikom doc. dr Jelenom Milošević, 23. oktobra 2019. godine posetili su gradilište BW tržni centar Galerija u Beogradu gde su imali prilike da prate proces montaže pneumatične konstrukcije tipa membrane od naduvanih elemenata (air-inflated). Organizaciju obilaska gradilišta omogućila je kompanijaTemme//Obermeier GmbH, ekspert u oblasti projektovanja i realizacije membranskih struktura, koja je zadužena za izvođenje radova montaže pneumatične krovne konstrukcije, uz podršku generalnog izvođača radova Gradine d.o.o. Istog dana Dirk P. Emmer iz firmeTemme//Obermeier GmbH je na Arhitektonskom fakultetu održao predavanje o izazovima projektovanja i realizacije lakih, nekonvencionalnih, pneumatičnih konstruktivnih sistema, sa posebnim akcentom na prikazu performansi ETEF, PTEF, PVC/PES materijala i mogućnostima njihove upotrebe u materijalizaciji arhitektonskih objekata.

Osnovni cilj ove posete bio je upoznavanje sa tehnologijom izvođenja konstruktivnih sistema ovog tipa, inovativnim rešenjima za probleme projektovanja i izgradnje objekata od lakih materijala, kao i uspostavljanje kontakta i konsultacije sa predstavnicima tehničko-tekstilne građevinske industrije koji su tom prilikom studentima preneli deo svojih praktičnih iskustava.

Gradiliste 5

Gradiliste 6

Gradiliste 8