UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

image2-bez_boje

Raspisuje se Konkurs za dodelu 8 (osam) „Nagrada Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića“ za stručne radove studenata Univerziteta u Beogradu iz oblasti pravnih i ekonomskih nauka, za školsku 2019/2020 godinu.

Na Konkurs se mogu prijaviti studenti završnih godina osnovnih akademskih studija fakulteta Univerziteta u Beogradu, koji se u školskoj 2019/2020 godini finansiraju iz budžeta Republike Srbije.

Nagrada u iznosu od 30.000,00 dinara dodeliće se iz sredstava Zadužbine Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića.

Rok za podnošenje prijava je od 11. novembra do 11. decembra 2019. Godine.

Prijave se podnose na adresu: Univerzitet u Beogradu, Studentski trg br. 1 sa naznakom – Konkurs za „Nagradu Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića“.

Elektronska adresa na koju treba dostaviti dokumentaciju je: popovm1@rect.bg.ac.rs.

Dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti u Sektoru za investicije i upravljanje imovinom Univerziteta i univerzitetskih zadužbina i fondacija, na telefon: (011) 3207-426 ili na e-mail: popovm1@rect.bg.ac.rs.