UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Procedura upisa u prvu godinu studija 2019/20 Arhitektonskog fakulteta za: DRUGI DAN UPISA

Prijemni_AF_2019_00_thumb

Procedura upisa na Arhitektonski fakultet, na prvu godinu Osnovnih i Integrisanih akademskih studija Arhitektura za školsku 2019/2020 godinu.

Nakon prvog dana upisa (08.07.2019), na Arhitektonski fakultet se upisalo:
– 140 studenata na OASA, status studenta finansiranog iz budžeta Republike Srbije,
– 7 kandidata na IASA, status studenta finansiranog iz budžeta Republike Srbije,
– 1 kandidat sa afirmativne liste, status studenta finansiranog iz budžeta Republike Srbije,
– 1 kandidat na OASA sa afirmativne liste, u statusu studenta finansiranog iz budžeta Republike Srbije,
– 1 kandidat na IASA sa afirmativne liste, u statusu studenta finansiranog iz budžeta Republike Srbije,
– 3 kandidata na OASA, u statusu samofinansirajućeg studenta, koji niosu imali pravo na status studenta finansiranog iz budžeta Republike Srbije, jer su već prethodno bili u tom statusu.

Preostalo je da se upiše uz status studenta finansiranog iz budžeta Republike Srbije:
– 20 studenta na OASA, status studenta finansiranog iz budžeta Republike Srbije
– 33 studenata na IAS, status studenta finansiranog iz budžeta Republike Srbije

Propisana kvota za samofinansiranje iznosi:
– 80 kandidata na OASA (umanjeno za jedno mesto sa afirmativne liste i tri popunjena mesta sa liste kandidata u statusu studenta finansiranog iz budžeta Republike Srbije, za kandidate koji nisu imali pravo na taj status) t.j. preostalo je 76 mesta i
– 24 kandidata na IASA (umanjeno za jedno mesto sa afirmativne liste) tj. preostalo je 23 mesta.

Jedan kandidat strani državljanin će biti upisan u okviru kvote OASA ili IASA i to u okviru propisane kvote za samofinansirajuće studente, tj. bićr potrošeno jedno mesto od preostalih 76 mesta na OASA ili 23 mesta na IASA.

Upis se nastavlja u UTORAK, 19. JUL 2019. GODINE u 10.00 časova.

Dinamika upisa na Arhitektonski fakultet

UTORAK, 9. JUL 2019. GODINE

U 10.00 sati, u amfiteatru Arhitektonskog fakulteta je prozivanje za kandidate koji su stekli pravo na upis, do popune budžetskih mesta na oba studijska programa.

Prozivanje počinje od najbolje plasiranog NEUPISANOG kandidata pa do kandidata koji su se rangirali zaključno sa rangom 204 (zbog jednog kandidata stranog državljanina i tri kandidata koji nisu imali pravo na status studenta finansiranog iz budžeta Republike Srbije).

Ukoliko se ni tada ne popuni kvota za budžetske studente, prozivanje će se nastaviti u 14.00 sati do popune kvote za budžetske studente, redom prema Konačnoj rang listi.


Povezani tekstovi:
Prijemni ispit 2019: KONAČNI REZULTATI


S obzirom na mogućnost da posle prepodnevne prozivke ostane praznih mesta na budžetu, kao i činjenice da neki kandidati koji su se plasirali na rang mesto bolje od 204., nemaju pravo upisa na budžet, mole se svi kandidati da se pojave na prozivanju u 14.00 sati kako bi mogli da budu prozvani radi potencijalnog popunjavanja kvote budžetskih studenata.

U 14.00 sati, u amfiteatru Arhitektonskog fakulteta je prozivanje za kandidate koji su stekli pravo na upis, do popune kvote od 23 studenta za samofinansirajuće studente na Integrisanim akademskim studijama. Ukoliko se upis za ove kandidate ne završi do 18.00 sati, procedura se nastavlja u sredu, 10. jula 2019. godine.

PRIJEMNI 2019.