UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

2015_InstalacijeArhitektura_Logo

Simpozijum

5-6. decembar 2019.

Organizator:

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet
e-mail: simpozijumia@arh.bg.ac.rs

Tematske oblasti

Cilj simpozijuma je da promoviše i istakne multidisciplinarni pristup u istraživanju, projektovanju i implementaciji instalacija, uz prikaz razvoja novih tendencija, ideja, metoda i istraživanja u oblasti arhitekture.

Tematski okvir obuhvata uticaj savremene prakse na projektovanje instalacija, konstrukciju, održavanje i upravljanje objektima, u cilju podsticanja promene pristupa i koncepta u arhitektonskom projektovanju koje potencira energetsku efikasnost, upotrebu lokalnih resursa i zelenu arhitekturu.

Očekivani rezultati Simpozijuma se odnose n razvoj ideja, preporuka i smernica za buduću arhitektonsku praksu.

TEMATSKE OBLASTI:

 • Vodovod i kanalizacija
 • Mašinske instalacije
 • Elektroinstalacije
 • Gasne instalacije
 • Evakuacija smeća
 • Vertikalni i kosi transport u objektima
 • Arhitektonsko projektovanje i menadžment
 • Urbani dizajn i menadžment
 • Energetska efikasnost i ušteda energije
 • Alternativni izvori energije
 • Održavanje objekata i upravljanje
 • Upravljanje projektima
 • BIM
 • Klimatske promene i uticaji na objekte
 • Nastava iz navedenih oblasti

Važni datumi

10. septembar 2019.
krajnji rok za dostavljanje apstrakata

20. septembar 2019.
obaveštenje o prihvatanju apstrakta

10. novembar 2019.
krajnji rok za dostavljanje rada za publikovanje

5. decembar 2019.
prijavljivanje učesnika i otvaranje Simpozijuma

Prijavljivanje apstrakata

 • Apstrakt (na srpskom i engleskom) treba da sadrži naslov rada , tekst dužine do 150 reči i 5 ključnih reči, kao i podatke o autorima (ime i prezime, titula, zvanje, naziv institucije, email adrese).

Apstrakt poslati na adresu: simpozijumia@arh.bg.ac.rs

Publikovanje radova

Prihvaćeni radovi biće objavljeni u celini u Zborniku radova u elektronskoj formi na CD-u.

Naučni odbor

Prof. dr Vladan Đokić, dipl.inž.arh.
Dekan Arhitektonskog fakulteta – Univerzitet u Beogradu, Srbija
Prof. dr Gordana Ćosić, dipl.inž.arh.
Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet, Srbija
Prof. dr Lidija Đokić, dipl.inž.arh.
Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet, Srbija
Prof. dr Jelena Ivanović-Šekularac, dipl.inž.arh.
Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet, Srbija
Prof. dr Vladimir Lojanica, dipl.inž.arh.
Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet, Srbija
Prof. dr Aleksandra Stupar, dipl.inž.arh
Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet, Srbija
Prof. dr Frangiskos Topalis, dipl.ingž.el
NTVA – Nacionalni Tehnički Univerzitet, Atina, Grčka
Prof. dr Florian Nepravishta
Dekan Politehničkog Univerziteta u Tirani, Fakultet za Arhitekturu i Urbanizam, Albanija
Prof. dr Balint Bachman, DLA
Pollack Mihaly Fakultet Inženjerstva, Univerzitet u Pečuju, Mađarska
Prof. dr Saša Čvoro, dipl.inž.arh
Univerzitet u Banja Luci, Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet, Bosna i Hercegovina
dr Mila Pucar, naučni saradnik, dipl.inž.arh.
Institut za arhitekturi i urbanizam Srbije, Beograd, Srbija
Prof. dr Branka Dimitrijević, dipl.inž.arh.
Univerzitet Straklid u Glazgovu, Arhitektura, Velika Britanija
Prof. mr Srđa Hrisafović, dipl.inž.arh.
Akademija likovnih umetnosti, Sarajevo, BiH
dr Jeremija Jevtić, naučni saradnik, dipl.inž.arh.
IMR Institut, Beograd, Srbija
dr Igor Svetel, naučni saradnik, dipl.inž.arh.
Inovacioni centar Mašinskog fakulteta, Beograd, Srbija
Prof. dr Branislav Živković, dipl.inž.arh.
Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Srbija
Prof. dr Miloš Stanić, dipl.inž.građ.
Univerzitet u Beogradu, Građevinski fakultet, Srbija
Prof. dr Elina Krasilnikova,
Državni Univerzitet za Arhitekturu i Građevinarstvo, Institut za Arhitekturu i Urbani razvoj, Volgograd, Rusija
Prof. dr Veljko Radulović, dipl.inž.arh.
Univerzitet Crne Gore, Arhitektonski fakultet, Podgorica, Crna Gora
Prof. dr Miodrag Mitrašinović, dipl.inž.arh.
Parsons School of Design – The New School, Njujork, Sjedinjene Američke Države
Prof. dr Dražen Kozak, dipl.inž.maš.
Univerzitet u Osijeku, Mašinski fakultet, Slavonski Brod, Hrvatska
Prof. dr Aleksandar Radevski, dipl.inž.arh.
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij, Arhitektonski fakultet, Skoplje, Severna Makedonija
Prof. dr Brankica Milojević, dipl.inž.arh.
Univerzitet u Banja Luci, Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet, Bosna i Hercegovina
dr Marina Nenković-Riznić, naučni saradnik, dipl. pr. planer.
Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, Beograd, Srbija
Prof. dr Vladimir Mako, dipl.inž.arh.
Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet, Srbija
Veljko Janjić, dipl.inž.el.
Bexel Consulting, Beograd, Srbija
Dijana Kordić, dipl.inž.arh.
JKP Vodovod i kanalizacija, Beograd, Srbija
Prof dr Vangjel Dunovski, dipl.inž.arh.
MIT Univerzitet, Arhitektonski fakultet, Skoplje, Severna Makedonija

Kontakt

Adresa:
Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet
Bulevar kralja Aleksandra 73/II
11020 Beograd
http://www.arh.bg.ac.rs
e-mail: simpozijumia@arh.bg.ac.rs

 

I&A tim:
ass. dr Aleksandra Čabarkapa, mast.inž.arh.
ass. Damjana Lojančić, mast.inž.arh.
doc. dr Milan Radojević, dipl.inž.arh

Kotizacija i registracija

 • Kotizacija za učesnike skupa čiji je rad prihvaćen za objavljivanje u Zborniku radova(na CD-u): 80€ 
 • Kotizacija za studente doktorskih studija čiji je rad prihvaćen za objavljivanje u Zborniku radova (na CD-u): 20€ 
 • Za ostale učesnike skupa  10€ 

Uputstvo za dinarsko plaćanje:
Račun: 840-1436666-34
Poziv na broj po modelu 97: 35-700846

Uplatom kotizacije stiče se pravo na jedan primerak Zbornika radova na CD-u i osveženje tokom trajanja skupa.

KOMERCIJALNE PREZENTACIJE:

 • Prezentacija na skupu do 10 minuta: 100€ 
 • Izložba ili prikaz proizvodnog programa u prostoru Arhitektonskog fakulteta: 50€ 
 • Objavljivanje oglasa u Zborniku radova(na CD-u): 50€

Prijavu učešća poslati na adresu: simpozijumia@arh.bg.ac.rs

Učesnici iz Srbije kotizaciju plaćaju u dinarskoj protivvrednosti prema kursu NBS na dan uplate. U cenu je uračunat PDV.

Za plaćanje iz inostranstva, instrukcije za plaćanje su dostupne na linku.