UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

I^A simpozijum 2019.cdr

Program konferencije IA2019

5-6. decembar 2019.

Organizator:

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet
e-mail: simpozijumia@arh.bg.ac.rs

Cilj simpozijuma

Cilj simpozijuma je da promoviše i istakne multidisciplinarni pristup u istraživanju, projektovanju i implementaciji instalacija, uz prikaz razvoja novih tendencija, ideja, metoda i istraživanja u oblasti arhitekture.

Tematski okvir obuhvata uticaj savremene prakse na projektovanje instalacija, konstrukciju, održavanje i upravljanje objektima, u cilju podsticanja promene pristupa i koncepta u arhitektonskom projektovanju koje potencira energetsku efikasnost, upotrebu lokalnih resursa i zelenu arhitekturu.

Očekivani rezultati Simpozijuma se odnose na razvoj ideja, preporuka i smernica za buduću arhitektonsku praksu.

TEMATSKE OBLASTI:

 • Vodovod i kanalizacija
 • Mašinske instalacije
 • Elektroinstalacije
 • Gasne instalacije
 • Evakuacija smeća
 • Vertikalni i kosi transport u objektima
 • Arhitektonsko projektovanje i menadžment
 • Urbani dizajn i menadžment
 • Energetska efikasnost i ušteda energije
 • Alternativni izvori energije
 • Održavanje objekata i upravljanje
 • Upravljanje projektima
 • BIM
 • Klimatske promene i uticaji na objekte
 • Nastava iz navedenih oblasti

Važni datumi

10. septembar 2019.

Rok za dostavljanje apstrakata je produžen!

1. oktobar 2019.

novi rok za dostavljanje apstrakata

10. oktobar 2019.

obaveštenje o prihvatanju apstrakta

10. novembar 2019.
krajnji rok za dostavljanje rada za publikovanje

5. decembar 2019.
prijavljivanje učesnika i otvaranje Simpozijuma

Prijavljivanje apstrakata

 • Apstrakt (na srpskom i engleskom) treba da sadrži naslov radatekst dužine do 150 reči i 5 ključnih reči, kao i podatke o autorima (ime i prezime, titula, zvanje, naziv institucije, email adrese).

Apstrakt poslati na adresu: simpozijumia@arh.bg.ac.rs

Templejt

Uputstvo za pisanje rada

Publikovanje radova

Prihvaćeni radovi biće objavljeni u celini u Zborniku radova u elektronskoj formi na CD-u.

 

Zbornik radova

Naučni odbor

Prof. dr Vladan Đokić, dipl.inž.arh.
Dekan Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta, Srbija
Prof. dr Gordana Ćosić, dipl.inž.arh.
Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet, Srbija
Prof. dr Lidija Đokić, dipl.inž.arh.
Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet, Srbija
Prof. dr Jelena Ivanović-Šekularac, dipl.inž.arh.
Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet, Srbija
Prof. Vladimir Lojanica, dipl.inž.arh.
Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet, Srbija
Prof. dr Aleksandra Stupar, dipl.inž.arh.
Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet, Srbija
Prof. dr Frangiskos Topalis, dipl.inž.el.
NTVA – Nacionalni Tehnički Univerzitet, Atina, Grčka
Prof. dr Florian Nepravishta
Dekan Politehničkog Univerziteta u Tirani, Fakultet za Arhitekturu i Urbanizam, Albanija
Prof. dr Balint Bachman, DLA
Pollack Mihaly Fakultet Inženjerstva, Univerzitet u Pečuju, Mađarska
Prof. dr Saša Čvoro, dipl.inž.arh.
Univerzitet u Banja Luci, Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet, Bosna i Hercegovina
dr Mila Pucar, naučni savetnik, dipl.inž.arh.
Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, Beograd, Srbija
Prof. dr Branka Dimitrijević, dipl.inž.arh.
Univerzitet Stratklid u Glazgovu, Arhitektura, Velika Britanija
Prof. mr Srđa Hrisafović, dipl.inž.arh.
Akademija lepih umetnosti, Sarajevo, Bosna i Hecegovina
dr Jeremija Jevtić, naučni savetnik, dipl.inž.maš.
IMR Institut, Beograd, Srbija
dr Igor Svetel, naučni saradnik, dipl.inž.arh.
Inovacioni centar Mašinskog fakulteta, Beograd, Srbija
Prof. dr Branislav Živković, dipl.inž.maš.
Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Srbija
Prof. dr Miloš Stanić, dipl.inž.građ.
Univerzitet u Beogradu, Građevinski fakultet, Srbija
Prof. dr Elina Krasilnikova,
Državni Univerzitet za Arhitekturu i Građevinarstvo, Institut za Arhitekturu i Urbani razvoj, Volgograd, Rusija
Prof. dr Veljko Radulović, dipl.inž.arh.
Univerzitet Crne Gore, Arhitektonski fakultet, Podgorica, Crna Gora
Prof. dr Miodrag Mitrašinović, dipl.inž.arh.
Parsons School of Design – The New School, Njujork, Sjedinjene Američke Države
Prof. dr Dražan Kozak, dipl.inž.maš.
Univerzitet u Osijeku, Mašinski fakultet, Slavonski Brod, Hrvatska
Prof. dr Aleksandar Radevski, dipl.inž.arh.
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij, Arhitektonski fakultet, Skoplje, Severna Makedonija
Prof. dr Brankica Milojević, dipl.inž.arh.
Univerzitet u Banjoj Luci, Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet, Bosna i Hercegovina
dr Marina Nenković-Riznić, naučni saradnik, dipl. pr. planer
Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, Beograd, Srbija
Prof. dr Vladimir Mako, dipl.inž.arh.
Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet, Srbija
Veljko Janjić, dipl.inž.el.
Bexel Consulting, Beograd, Srbija
Dijana Kordić, dipl.inž.arh.
JKP Vodovod i kanalizacija, Beograd, Srbija
Prof dr Vangjel Dunovski, dipl.inž.arh.
MIT Univerzitet, Arhitektonski fakultet, Skoplje, Severna Makedonija
prof. dr Andrzej Dudzinski, dipl.inž.arh.
Arhitektonski fakultet, Tehnološki univerzitet Bialystok, Poljska

Kontakt

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet
Bulevar kralja Aleksandra 73/II
11120 Beograd
http://www.arh.bg.ac.rs
e-mail: simpozijumia@arh.bg.ac.rs

 

I&A tim:
ass. dr Aleksandra Čabarkapa, mast.inž.arh.
ass. Damjana Lojaničić, mast.inž.arh.
doc. dr Milan Radojević, dipl.inž.arh
doc. dr Tatjana Jurenić, dipl.inž.arh.
mr Milica Pejanović, dipl.inž.arh

Kotizacija i registracija

 • Kotizacija za učesnike skupa čiji je rad prihvaćen za objavljivanje u Zborniku radova (na CD-u): 80€ 
 • Kotizacija za studente doktorskih studija čiji je rad prihvaćen za objavljivanje u Zborniku radova (na CD-u): 20€ 
 • Kotizacija za ostale učesnike skupa:  10€ 

Uputstvo za dinarsko plaćanje:
Račun: 840-1436666-34
Poziv na broj po modelu 97: 35-700846

Uplatom kotizacije stiče se pravo na jedan primerak Zbornika radova na CD-u i osveženje tokom trajanja skupa.

KOMERCIJALNE PREZENTACIJE:

 • Prezentacija na skupu do 10 minuta: 100€ 
 • Izložba ili prikaz proizvodnog programa u prostoru Arhitektonskog fakulteta: 50€ 
 • Objavljivanje oglasa u Zborniku radova (na CD-u): 50€

Prijavu učešća poslati na adresu: simpozijumia@arh.bg.ac.rs

Učesnici iz Srbije kotizaciju plaćaju u dinarskoj protivvrednosti prema kursu NBS na dan uplate. U cenu je uračunat PDV.

Za plaćanje iz inostranstva, instrukcije za plaćanje su dostupne na linku.