UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Rok za slanje apstrakta: 17. jun 2019. godine!

Građevinsko-arhitektonski fakultet u Nišu i Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu organizuju V međunarodni simpozijum PhIDAC 2019, koji će se održati od 24-25. oktobra 2019. godine na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu u Nišu.

Ovaj simpozijum treba da posluži kao forum gde studenti doktorskih studija i profesori iz oblasti građevinarstva, arhitekture i zaštite životne sredine imaju mogućnost da predstave rezultate svog naučnog rada i dobiju podršku za budući rad.

Svi primljeni radovi proći će proces recenzije od strane članova Naučnog odbora, a prihvaćeni radovi biće publikovani u Zborniku radova. Programom održavanja predviđene su prezentacije naučnih knjiga, predavanja istaknutih naučnika, kao i okrugli stolovi sa aktuelnim temama.

Detaljnije informacije i obaveštenja pratiti na internet stranici simpozijuma:
http://www.gaf.ni.ac.rs/phidac

Osnovne informacije

Organizatori: Građevinsko-arhitektonski fakultet, Niš

Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

Datum održavanja: 24-25/10/2019.
Mesto održavanja konferencije: Građevinsko-arhitektonski fakultet, Niš
Zvanični jezik skupa: srpski i engleski jezik
Kotizacija: Kotizacija iznosi 6.000,00 dinara, odnosno 50 Euro za učesnike iz inostranstva.

Kotizacija obuhvata: Zbornik radova sa pratećim materijalima, prisustovanje simpozijumu, osveženja u pauzama skupa i svečanu večeru.

Uplatu kotizacije vršiti preko tekućeg računa Građevinsko-arhitektonskog fakulteta: 840-1746666-70, poziv na broj: PHIDAC2019; svrha uplate: za PHIDAC 2019

Detalji registracije učesnika, programa, smeštaja i uputstva za pisanje rada će biti sadržani u sledećem saopštenju.

Kontakt i dostavljanje radova elektronskom poštom: Za oblast građevinarstva i zaštite životne sredine: Nenad Ristić, phidac.civeng@gmail.com
Za oblast arhitekture: Vuk Milošević, phidac.arch@gmail.com
Prijavljivanje i dostavljanje apstrakata: do 17. juna 2019. god
Prihvatanje apstrakata i detaljno uputstvo: do 24. juna 2019. god
Slanje gotovog rada: do 2. septembra 2019. god
Komentari recenzenta: do 15. septembra 2019. god
Dostavljanje konačnog rada: do 1. oktobra 2019. god
Drugo obaveštenje i finalni program: do 8. oktobra 2019. god