UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Pristupno predavanje

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet
Beograd, Ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II,

obaveštava sve zainteresovane da će se održati javno pristupno predavanje kandidata koji se bira u zvanje docenta za užu naučnu oblast: Arhitektonsko projektovanje, na Departmanu za arhitekturu, u okviru raspisanog konkursa od 06. marta 2019. godine.

Na osnovu člana 42. Statuta Univerziteta u Beogradu i člana 3. Pravilnika o minimalnim uslovima za zvanje nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, a u skladu sa Odlukom o izvođenju pristupnog predavanja na Univerzitetu u Beogradu i Odlukom o izvođenju pristupnog predavanja na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, Komisija za ocenu pristupnog predavanja, za izbor nastavnika u zvanje docenta, za užu naučnu oblast: Arhitektonsko projektovanje, na Departmanu za arhitekturu, u sastavu:

  • dr Ana Nikezić, predsednik, vanredni profesor Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta,
  • dr Vladimir Milenković, član, redovni profesor Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta i
  • dr Veljko Radulović, član, vanredni profesor Arhitektonskog fakulteta u Podgorici – Univerziteta Crne Gore,

zakazuje izvođenje pristupnog predavanja, sa temom:

“Kultura istraživanja u procesu projektovanja”

Pristupno predavanje održaće se dana 19. aprila 2019. godine, u sali 200, sa početkom u 12.00 časova. Kandidati će držati pristupno predavanje u trajanju od jednog školskog časa (minimalno trajanje predavanja je 30, a maksimalno 45 minuta) i to po sledećem rasporedu

  1. kandidat dr Katarina Anđelković, u 12.00 časova;
  2. kandidat dr Marija Milinković, u 13.00 časova.

Pravila izvođenja pristupnog predavanja utvrđena su Odlukom o izvođenju pristupnog predavanja na Univerzitetu u Beogradu i Odlukom o izvođenju pristupnog predavanja na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu.

U Beogradu, 10. aprila 2019. godine
Predsednik Komisije

dr Ana Nikezić, vanredni profesor
Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta