UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Poziv za učešće na radionici: “Unforeseen Impulses of Modernism: The Case of New Belgrade” (19-29.11.2018)

Autor fotografije: Anica Dragutinović

Re-use_of_modernist_buildings

Arhitektonski fakultet u Beogradu u saradnji sa HS OWL: Detmold School of Architecture and Interior Architecture (Hochschule OWL – Detmolder Schule für Architektur und Innenarchitektur, Nemačka) i Univerzitetom u Antverpenu (University of Antwerp, Belgija), uz podršku projekta Reuse of Modernist Buildings (RMB), DOCOMOMO Germany i Erasmus+, a povodom DOCOMOMO Germany + RMB konferencije (Berlin – mart 2019), organizuje radionicu:

“Unforeseen Impulses of Modernism: The Case of New Belgrade Blocks”
19. novembar – 29. novembar 2018. godine

Rezultati studenata postignuti u okviru radionice će biti vrednovani od strane stručnog žirija, a najbolji radovi izloženi na DOCOMOMO Germany + RMB konferenciji u Berlinu, koja se organizuje u martu 2019. godine povodom 100-godišnjice Bauhausa.

Tenzija između privatnog i javnog je osnovni element koji definiše kvalitet urbanih prostora Novog Beograda, a u istim je artikulisana odnosom horizontalnih krugova i vertikalnih kvadrata. Krug, koji je simbol socijalne interakcije i zamišljen kao ornament, mobilijar, amfiteatar ili klupa, punktuira javne prostore Novog Beograda.

Kao kontrapunkt, javlja se patern vertikalnih kvadrata u formi prefabrikovanih betonskih panela stambenih jedinica. Oni određuju privatni prostor, segmentiranu logiku spavaonice, univerzalni odgovor na problem stanovanja izvan vremenskih i prostornih okvira. Ipak, senzitivni dijalog između privatnog i javnog, vertikalnog i horizontalnog, kruga i kvadrata, označava posebnost Novog Beograda: kao humaniji i životniji u odnosu na prosečnu urbanu periferiju moderne.
Ogino Knauss, „Suspended city“, The Calvert Journal

Opis radionice

Zadatak radionice je razumevanje dijaloga između privatnog i javnog, vertikalnog i horizontalnog, kruga i kvadrata; dijaloga kroz koji nastaju nepredviđeni impulsi modernizma. Zadatak je dakle identifikovanje i mapiranje impulsa, reakcija na prostor i intervencija u prostoru koje su se generisale kroz vreme; a zatim predlog budućih intervencija uz pomoć elemenata / principa / impulsa modernizma, a u savremenom kontekstu novobeogradskih blokova. Odgovor na zadatak se prikazuje kombinovanom tehnikom (dijagrami / kolaži / fotografije / tekst / skice).

Detaljnije informacije o zadatku i očekivanim rezultatima studenti će čuti na uvodnom predavanju. Radionica će se odvijati na srpskom jeziku.

Ponedeljak 19.11.2018.
u 18.00, sala 254
Uvod u radionicu /
samostalni rad
Petak 23.11.2018. + Subota 24.11.2018. + Nedelja 25.11.2018.
sala 254
Radionica /
samostalni rad
Četvrtak 29.11.2018.
u 18.00, sala 254
Izložba i selekcija radova

Prijava

Rok za prijavu: nedelja 18.11.2018. godine.
Prijave slati na mejlove: anica.dragutinovic@hs-owl.de i ana.nikezic@arh.bg.ac.rs

Radionica je otvorena za studente svih studijskih programa Arhitektonskog fakulteta u Beogradu i svih nivoa studija. Učešće u radionici je besplatno. Za radionicu je moguće prijaviti se individualno ili u paru.

Pitanja slati na: anica.dragutinovic@hs-owl.de

NAPOMENA:
• Studentima MASA učešće u radionici može biti priznato umesto obavezne radionice uz Studio.
• Svi studenti učesnici radionice stiču pravo na dodatne kredite za vannastavne aktivnosti.

Organizacija i realizacija radionice

Unforeseen-Impulses-of-Modernism_logoi_opt

Konferencija

2019 | Docomomo Germany and 3rd RMB Conference | Germany
100 Years Bauhaus: Which interest do we take in Modern Movement today?
1. March 2019 | Kunsthochschule Berlin-Weißensee

DOCOMOMO Germany + RMB konferencije (Berlin – 1. mart 2019) povodom 100-godišnjice Bauhausa.

DOCOMOMO Germany, Detmold School of Architecture and Interior Architecture i EU projekat Reuse of Modernist Buildings (RMB) organizuju šestnaestu DOCOMOMO Germany i treću RMB Konferenciju u Berlinu. EU projekat RMB inicira edukativni okvir na evropskom nivou zasnovan na zajedničkim principima, metodama i pristupima za “ReUse” objekata moderne, sa ciljem da formira joint master sa istom temom. Sama konferencija se odvija u novom formatu kao kombinacija pozvanih keynote predavača i prezentacija izabranih naučnih radova. Internacionalna konferencija u Berlinu vidi 100-godišnjicu Bauhausa kao priliku za diskusiju o značaju modernizma danas, u 21. veku. Fokus nije na samom Bauhausu, već na konceptima, vizijama i impulsima koji proizilaze iz pokreta moderne. Odnosno, relaciji sa današnjim socijalnim, ekonomskim, kulturološkim i posebno kreativnim temama.

Keynotes: David Chipperfield, Fernando Romero, Wiel Arets.

Ekskurzije: Događaj prate posete objektima i mestima moderne i posleratnog modernizma u Berlinu. Posete su planirane za subotu, 2.marta 2019. godine, pre i nakon konferencije: Hansaviertel, Neue Nationalgalerie, Akademie der Künste.