UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Izlagački prostor: prozor Galerije Kolektiv (zapremine 3m³) koji gleda na Karađorđevu ulicu. | Kolektiv arhitekata, Karađorđeva 53, Beograd

Kolektiv_Logo120x120

Galerija Kolektiv poziva na učešće u novoj sezoni programa 3M3, pod tematskim okvirom: Tracing the milieu – What were you thinking?

Predlozi za izložbu se prihvataju putem javnog konkursa koji je otvoren od 10. oktobra do 15. decembra 2018. godine. Sve arhitekte i studenti arhitekture i srodnih oblasti (pojedinačni autori ili grupe autora) mogu da učestvuju. Odabrani autori će svoje koncepte razvijati u saradnji sa timom galerije i kustosom Marijom Bjelić, dok će Galerija Kolektiv pokriti produkcijske troškove.

Popunjeni prijavni formular slati na mail: 3m3@kolektiv.rs

Prijavni formular

3M3 je programski format Galerije Kolektiv koji pruža uslove za realizaciju projekata mladih arhitekata, s akcentom na istraživačke radove, eksperimentalne prirode. Koncipiran je kao smenjujuća postavka izložbi u trajanju od 10 dana, u toku jedne izlagačke sezone. 3M3 je ujedno i poseban izlagački prostor: prozor Galerije Kolektiv (dimenzija 2.5 x 2.1 x 0.6m / zapremine 3m³) koji gleda na Karađorđevu ulicu.

Tematski fokus 3M3 programa obuhvata širok opseg pitanja i tema koje se tiču ili se mogu ticati savremene arhitekture i izlagačkih praksi u okviru iste. Program 3M3 svake sezone ima gosta kustosa koji određuje temu u skladu sa ličnim istraživačkim radom, vodi i razvija program sa učesnicima i timom galerije. Na ovaj način galerija otvara prostor za kustoski rad u oblasti izlaganja arhitektonskih praksi.

Autorima se predlaže da ovu izložbu shvate kao priliku za izvođenje i stvaranje novih radova, pre nego za prezentaciju ili opisivanje postojećeg projekta. Realizacija ideja je moguća u bilo kom obliku koji može da se izvede u okviru prozora – instalacija, video, multimedija, grafički materijal, skulptura, maketa, i drugo.

Galerija_Kolektiv_izlog

Tematski okvir: Tracing the milieu – What were you thinking?

Your arrival in Lime Street, when you step off the train, begin to get into the things you came here to do, is a meeting-up of trajectories as you entangle yourself in stories that began before you arrived. This is not the arrival of an active voyager upon an awaiting passive destination but an intertwining of ongoing trajectories from which something new may emerge. Movement, encounter and the making of relationships take time.
Olafur Eliasson, Your Gravitational Now

Nova 3M3 sezona će ispitati temporalnu komponentu arhitekture, sa njenim potencijalno vanvremenskim, a očigledno potrošnim rezultatima i proizvodima. Pod pritiskom konstantnog ubrzanja naših okruženja, menja se sve što smatramo relevantnim, što vidimo kao kontekst, kao koncept, kao zakonitosti po kojima stvari funkcionišu. Sadašnji trenutak nam je na dohvat ruke, ali ga je teško uhvatiti. Vreme je da preispitamo kakav je prostor u kome stvaramo, živimo, mislimo? Šta je naš identitet?

Turning the place over

Ova pitanja postavljamo uvodeći Delezovo tumačenje pojma milieu kao okruženje, kontekst, stanište. Misaona i fizička okolina oblikuju nastanak i razvoj entiteta ideja i materije. Sredina sačinjena od ideja, materije, politike… oblikuje zgrade i ambijente unutar i van tih zgrada, što za uzvrat određuje stanje nas samih. Ovaj proces je cikličan – ponavlja se, menja, traje i opstaje. U ovom procesu mi mislimo, živimo i stvaramo.

Idejama je potreban milieu, satkan od misli, tela i pravila. U istom miljeu jedna ideja će procvetati, dok druga neće dobiti ni šansu da nastane. Kako uočiti / izabrati / razumeti / ispratiti / nastaviti se na / pobeći od / ući u milje? Mišljenja, stavovi, uglovi, izbori u struci mogu biti slučajni ili namerni, njima se prilagođavamo i protiv njih se borimo.

Koja pitanja treba da postavimo prostoru, gradu, kolegama, sugrađanima, a koja od tih pitanja zapravo postavljamo sebi? Na šta smo mislili? I o čemu smo mislili? Gde smo bili dok smo mislili? I kako nam je baš to palo na pamet?

Marija Bjelić, kustos


Galerija Kolektiv je izložbeni i radni prostor u Karađorđevoj ulici 53. Kolektiv je, pre svega, posvećen podsticanju razvoja savremene arhitekture. Identitet galerije oblikovan je programima koje tematski obuhvataju ili dotiču arhitekturu, kao i saradnjom sa internacionalnim organizacijama sličnog karaktera i ciljeva.

Struktura programa kombinuje umetničke i naučno istraživačke projekte sa ciljem boljeg upoznavanja, razumevanja kao i promocije savremenih arhitektonskih praksi. Biblioteka galerije Kolektiv svim arhitektama, studentima i ostalim zainteresovanim nudi svoju kolekciju knjiga vezanih za arhitekturu i srodne discipline.

Galerija je otvorena svakog radnog dana od 10.00 do 20.00 časova i subotom od 12.00 do 20.00 časova.


Povezani tekstovi:
Izložba u Galeriji Kolektiv: Prostori Mete Hočevar
Izložba u Galeriji Kolektiv: Grad u arhitekturi | Arhitektura u gradu
Izložba, predavanje i razgovor sa autorima u Galeriji Kolektiv: VORA – arhitektonski biro
Izložba u Galeriji Kolektiv: UNULAUNU – arhitektonski biro
Izložba u Galeriji Kolektiv: Alvaro Siza i Marija Antonija Siza (Álvaro Siza & Maria Antónia Siza)
Izložba u galeriji Kolektiv: Savremeni Otisci – FABRIXel
Izložba: z n a m n e m a n a d e – Lazar Belić
Serija događaja: Beogradski Brutalizam
Radionica: Ilkin san o stolicama (Ilka’s Dream of Chairs)
Izložba: Poetika kutija – Mathias Klotz