UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Inicijalna objava

Studijska celina:
Geometrija arhitektonske forme 1

Predmet:
OASA-11070 – Geometrija oblika 1
IASA-11070 – Geometrija oblika 1

A) Studenti generacije 2018, u školskoj 2018/2019. godini pohađaće nastavu iz predmeta Geometrija oblika 1 po kurikulumu važećem za školsku 2018/2019. godinu (obavezno pročitati Kurikulum – postavljen na veb-stranici predmeta, kao i detaljniji Protokol rada na predmetu – postavljen na studentskom veb-portalu).

NASTAVA iz predmeta (predavanja i vežbanja) će se odvijati u velikom amfiteatru Arhitektonskog fakulteta u dva termina i to:

  • ponedeljkom, od 18.00-21.00 sat, kada će nastavu pratiti PRVA studentska grupa – studenti OASA (trogodišnjeg studijskog programa) – sa brojevima indeksa od 11001/2018 do 11150/2018 i gostujući studenti, i
  • sredom, od 18.00-21.00 sat, kada će nastavu pratiti DRUGA studentska grupa – preostali studenti OASA generacije 2018. i svi studenti IASA generacije 2018. tj. petogodišnjeg studijskog programa.

SVI STUDENTI GENERACIJE 2018. (NA OBA STUDIJSKA PROGRAMA) MORAJU POHAĐATI NASTAVU, ISKLJUČIVO, U DODELJENOM (GORENAVEDENOM) TERMINU.

B) Studenti ponovci iz predmeta Geometrija oblika 1, poene sa vežbi ostvaruju polaganjem testa (organizovanog shodno terminskom planu definisanom Kurikulumom/Protokolom rada na predmetu).

Studenti ponovci iz predmeta Geometrija oblika 1 imaju OBAVEZU da se lično jave Kabinetu radi evidentiranja tekućeg statusa: u ponedeljak 01.10.2018. godine u 17.00 sati ili u ponedeljak 08.10.2018. godine u 17.00 sati (u terminu redovnih konsultacija).

PRAKTIKUM za svako predavanje/vežbanje dobija se u amfiteatru u toku predavanja na koje se on odnosi.

Na prvo predavanje obavezno treba poneti sopstveni pribor za crtanje i pisanje.

Iz Kabineta
17.09.2018.