UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Odbrana doktorske disertacije

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet obaveštava da će Predrag Simonić, dipl.istoričar braniti doktorsku disertaciju

„Mapiranje modernosti na arhitekturu Beograda tridesetih godina XX veka“

u petak, 21.09.2018. godine u 11.00 sati u sali 254 Arhitektonskog fakulteta, Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 73, drugi sprat.