UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Odbrana doktorske disertacije

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet obaveštava da će mr Marija Grujić, dipl.inž.arh. braniti doktorsku disertaciju

„Optimizacija stepena transparentnog zastakljenja fasade administrativnih zgrada u klimatskim uslovima Beograda“

u petak, 31.08.2018. godine u 11.00 sati u sali 200 Arhitektonskog fakulteta, Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 73, drugi sprat.