UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Studenti prezentovali Strategiju integralnog urbanog razvoja “Omladinska stanica” u Opštini Palilula

Radionica – Definisanje vizije i ciljeva razvoja (sala 254)

Prezentacija

Opstina_Palilula_logo

Predmet:
MASA-12040-09 (IASA-48040-09) MASIU-12050-09: Strategija integralnog urbanog razvoja 2017/18

Nastavnik:
dr Ratka Čolić, docent

Studenti četvrte godine IASA prezentovali Strategiju integralnog urbanog razvoja “Omladinska stanica” u Opštini Palilula u Beogradu

U okviru izbornog predmeta Strategija integralnog urbanog razvoja, koji vodi docent dr Ratka Čolić, studenti četvrte godine Integrisanih akademskih studija (IASA) su imali prilike da se upoznaju sa savremenom praksom evropskog planiranja. Na kraju semestra prezentovali su svoj završni rad Ana Šabanović, Marija Stević, Slaviša Berać i Nenad Đorđević u Opštini Palilula, na čijoj teritoriji je planirana intervencija Strategijom integralnog urbanog razvoja “Omladinska stanica”.

Strategija se sastoji iz detaljne analize lokacije i planske dokumentacije, vizije, ciljeva i mera za analizirano područje – napušteno postrojenje fabrike automobila “Zastava” i dela priobalja Ade Huje. Takođe, studenti su predvideli i potencijalne izvore finansiranja i izvršili monitoring i evaluaciju u skladu sa predviđenim merama za unapređenje predmetnih lokacija. Glavna ideja rada je bila formiranje prostora za mlade “Omladinske stanice” koja bi podstakla profesionalnu orijentaciju i zapošljavanje mladih.

Strategija_integralnog_urbanog_razvoja_Omladinska-stanica_02

Radionica – Definisanje potreba

Strategija_integralnog_urbanog_razvoja_Omladinska-stanica_P1_Mini

Strategija_integralnog_urbanog_razvoja_Omladinska-stanica_P2_Mini

Strategija integralnog urbanog razvoja “Omladinska stanica”

Rad je prezentovan 30.juna 2018. godine u Opštini Palilula predstavnicima šefa kabineta predsednika Opštine Palilula, Đorđa Aleksića i njegovim saradnicima, koji su izrazili veliko interesovanje i zadovoljstvo što su ugostili studente. Nakon prezentacije, g. Aleksić je ukazao na moguće prepreke za realizaciju strategije i dao smernice za dalje korake. Takođe, ponudio je svoju pomoć za dobijanje informacija o određenim pitanjima vezanim za razvoj Braunfild lokacije.

Brošura Strategije integralnog urbanog razvoja “Omladinska stanica”