UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

ito-logo1

Obaveštavamo vas da je Univerzitet u Beogradu za svoje studente dobio na raspolaganje jednu stipendiju japanske Fondacije ITO (Ito Foundation For International Education Exchange) za školsku 2019/2020. godinu.

Osnovni uslovi za odobravanje stipendije su sledeći:

  1. Kandidat mora biti nominovan od strane Univerziteta u Beogradu;
  2. Kandidat mora biti državljanin Republike Srbije (što dokazuje Uverenjem o državljanstvu) koji namerava da na nastavu na odgovarajućoj instituciju u Japanu kao student ili istraživač na poslediplomskom nivou započne od proleća ili jeseni 2019. godine. Oblast istraživanja nije ograničena;
  3. Kandidat mora imati visok uspeh na studijama i visoke lične kvalitete, a takođe i potrebu za finansijskom pomoći;
  4. Kandidat mora po dolasku u Japan kao primalac stipendije ITO fondacije prisustvovati orijentacionom sastanku;

* Bilo bi poželjno da kandidat u određenom stepenu (”to some degree”) govori i čita japanski, ali to nije obavezno.

Napominjemo da će sa kandidatima koji uđu u uži izbor biti organizovan razgovor, kako bi kandidati mogli dobiti nominaciju Univerziteta u Beogradu.

Prijavni formular i Predlog sadržaja aktivnosti u formi koju je odredila ITO fondacija, kao i detaljne informacije o samoj stipendiji i ostaloj neophodnoj dokumentaciji možete naći na sajtu Univerziteta u Beogradu: http://www.bg.ac.rs/sr/saradnja/stipendije-konkursi.php .

Krajnji rok za dostavljanje kompletne konkursne dokumentacije je 17. septembar 2018. godine.

Dokumentaciju, uz odgovarajuće propratno pismo u kome su navedeni kontakt podaci kandidata, dostaviti na adresu: Univerzitet u Beogradu, Studentski trg 1, 11000 Beograd.

S obzirom na to da se kompletna konkursna dokumentacija nominovanih kandidata šalje u Japan, neophodno je da ona bude prevedena na engleski od strane sudskog tumača.

Prijavni formular kao i detaljne informacije o samoj stipendiji i ostaloj neophodnoj dokumentaciji možete naći ovde:

Stipendija japanske Fondacije ITO 2019/20. – detaljne informacije