UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Odbrana doktorske disertacije

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet obaveštava da će Mladen Pešić, mast.inž.arh. braniti doktorsku disertaciju

„Izložbene prakse arhitekture u Jugoslaviji i jugoslovenski kulturni prostor od 1945. do 1991.“

u ponedeljak, 09.07.2018. godine u 18.00 sati u amfiteatru Arhitektonskog fakulteta, Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 73, drugi sprat.