UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Doktorska disertacija i izveštaj Komisije: kandidat Miloš Maneski, dipl. građ. inž.

22/05/2018

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet,
ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II, Beograd

obaveštava da su doktorska disertacija i izveštaj Komisije o oceni doktorske disertacije pod naslovom ”Razvoj makro konačnog elementa primenom grupno supermatrične procedure za naborane konstrukcije” Miloša Maneskog, dipl. građ. inž. dostupne javnosti u elektronskoj verziji na internet stranici, a u štampanom obliku u kancelariji 204, 30 dana pre usvajanja izveštaja na Nastavno-naučnom veću, kao i do odbrane disertacije.

Doktorska disertacija: „Razvoj makro konačnog elementa primenom grupno supermatrične procedure za naborane konstrukcije“ Izveštaj Komisije o oceni doktorske disertacije: „Razvoj makro konačnog elementa primenom grupno supermatrične procedure za naborane konstrukcije“