UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

OASA-36050 i IASA-36050 – Regulativa: Termin i raspored polaganja trećeg kolokvijuma

Obaveštenje

Studijska celina:
Arhitektonske tehnologije – Instalacije

Predmeti:
OASA-36050 Regulativa
IASA-36050 Regulativa

Obaveštavaju se studenti III godine Osnovnih akademskih studija i Integrisanih akademskih studija da će se treći kolokvijum iz predmeta Regulativa održati u sredu, 23. maja 2018. godine u amfiteatru AF po sledećem rasporedu (početna slova prezimena prema azbučnom redu):

11.00h studenti OASA – prezimena A do Ko
11.20h studenti OASA – prezimena Kr do R
11.40h studenti OASA – prezimena S do Š i svi studenti IASA

Informacije o polaganju:
• Kolokvijum se polaže u formi testa, sa 15 pitanja koja se vrednuju sa ukupno 15 poena.
• Literatura za kolokvijum su prezentacije sa predavanja, postavljene na Arh.Portalu.
• Na kolokvijum treba poneti indeks ili studentsku identifikacionu karticu, i pribor za pisanje.
• Na kolokvijumu nije dozvoljena upotreba mobilnih telefona.
• Na kolokvijumu nije dozvoljena upotreba bilo koje literature.
Nije dopušteno menjanje grupe za kolokvijum. Biće pregledani i ocenjeni samo testovi koji pripadaju odgovarajućoj grupi.

Doc. dr Tatjana Jurenić