UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Izbor u istraživačko i naučno zvanje

18/05/2018

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet,
Beograd, ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II,

obaveštava sve zainteresovane da se Izveštaj Komisije za izbor istraživača-pripravnika stavlja na uvid javnosti. Komisija predlaže da se Anđela Karabašević, mast.inž.arh. izabere u istraživačko zvanje istraživač – pripravnik.

Izveštaj Komisije se nalazi u Opštoj službi Fakulteta (II sprat, soba 204) i dostupan je javnosti trideset dana od dana objavljivanja ovog oglasa.

Izveštaj Komisije za izbor u zvanje istraživač – pripravnik: Anđela Karabašević