UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

2018_40-Salon-arhitekture_Prateci-program_t

KOLAŽIRANJE BAROKNOG BEOGRADA
izložba crteža / kolaža / grafika sa imaginarnim motivima inspirisanim baroknim Beogradom
Otvaranje izložbe: sreda, 25. april 2018. u 18 časova
Autor: Tihomir Dičić, d.i.a.

Prateći program Salona arhitekture 2018.
(izložba je otvorena do 05. maja 2018)

Organizator: Muzej primenjene umetnosti

2018_40-Salon-arhitekture_Kolazirani-barokni-Beograd

“Izložba Kolažiranje baroknog Beograda je treća arhitektonska i istorijska minijatura Tihomira Dičića… Projekat identifikacije baroknog Beograda je poslednje samostalno arhitektonsko istraživanje zasnovano na istoriji jedne kulture. Kroz romansirane rekonstrukcije delova grada na granici dve imperije opisana je, otvoreno i na vrlo provokativan način, potisnuta memorija prostora Beograda i svih njegovih stanovnika u periodu baroka zapadne civilizacije.

Oživljeni svet činjenica i informacija iz prošlosti ne trudi se da bude objektivna ilustracija života grada u XVIII veku već mnogo više slobodna alegorijska vizuelizacija fenomena baroka na konkretnim lokalitetima iskazana kroz reinterpretacije starijih grafičkih obrazaca… Mešavina istorije, arheologije i antropologije nagomilana u tri rada dovela je do trenutka kada je potrebno dalje razmisliti i razviti koncepte ovog složenog i istovremenog pristupa arhitekturi i istoriji kroz nauku i umetnost.”

Iz uvodne reči Aleksandrua Vuje, d.i.a.
vanrednog profesora Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

ZnakMPU_crveni

0