UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Konkurs: Nagrada Veselina Lučića za 2018. godinu za najbolja naučna i književna ostvarenja

Zadužbina Veselina Lučića
Studentski trg 1
Beograd

Univerzitet u Beogradu, po odluci Zadužbine Veselina Lučića, raspisuje

KONKURS
ZA DODELU „NAGRADE VESELINA LUČIĆA“
za 2018. godinu

1. Raspisuje se Konkurs za dodelu „Nagrade Veselina Lučića” za 2018. godinu, za najbolje književno ostvarenje nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Beogradu objavljeno u 2017. godini.

Nagrada, u neto iznosu od 300.000,00 dinara, dodeliće se iz sredstava Zadužbine Veselina Lučića.

Kriterijumi koje književno delo mora da zadovolji:
• delo mora biti ostvarenje jednog autora,
• delo mora biti objavljeno kao zasebna monografija u najmanje 300 primeraka, sa CIP zapisom i ISNB brojem,
• delo treba da ima 3 tabaka, tj. 48 strana,
• delo mora biti objavljeno prvi put u 2017. godini,
• u izbor mogu ući samo umetnička ostvarenja: roman, zbirka pripovedaka, zbirka pesama, drama, esej, putopis i memoari.
Uz prijavu je poželjno priložiti recenzije.

Rok za podnošenje prijava je od 26. februara do 27. aprila 2018. godine.

Prijave se podnose na adresu: Univerzitet u Beogradu, Studentski trg 1, sa naznakom – Konkurs za „Nagradu Veselina Lučića“ za najbolje književno ostvarenje nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Beogradu“.

Uz prijavu podneti 6 (šest) primeraka književnog ostvarenja, potvrdu o radnom odnosu na Univerzitetu u Beogradu i kratku biografiju.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Izbor najboljeg književnog ostvarenja obavlja žiri kojeg obrazuje Odbor Zadužbine. Na osnovu predloga žirija Odbor Zadužbine donosi konačnu odluku o dodeli nagrade.

Izbor najboljeg književnog ostvarenja vrši žiri imenovan od strane Odbora Zadužbine, koji predlog odluke o dodeli nagrade dostavlja Odboru Zadužbine.


2. Raspisuje se Konkurs za dodelu „Nagrade Veselina Lučića” za 2018. godinu, za najbolje naučno ostvarenje nastavnika i saradnika Univerziteta u Beogradu, objavljeno u 2017. godini.

Raspisuje se Konkurs za dodelu „Nagrade Veselina Lučića” za 2018. godinu, za najbolje naučno ostvarenje nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Beogradu, objavljeno u 2017. godini.
Nagrada, u neto iznosu od 300.000,00 dinara, dodeliće se iz sredstava Zadužbine Veselina Lučića.

Kandidati na Konkurs mogu prijaviti sledeća naučna ostvarenja:
• monografija,
• poglavlje u monografiji,
• naučni rad.

Navedena naučna ostvarenja moraju biti štampana kod eminentnog domaćeg, odnosno stranog izdavača (poželjno je priložiti recenzije).

Neće biti uzeti u razmatranje zbornici radova sa naučnih skupova, kao i udžbenička literatura.

Rok za podnošenje prijava je od 26. februara do 27. aprila 2018. godine.

Prijave se podnose na adresu: Univerzitet u Beogradu, Studentski trg 1, sa naznakom – Konkurs za „Nagradu Veselina Lučića“ za najbolje naučno ostvarenje nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Beogradu“.

Uz prijavu podneti 6 (šest) primeraka naučnog ostvarenja, potvrdu o radnom odnosu na Univerzitetu u Beogradu i kratku biografiju.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Izbor najboljeg naučnog ostvarenja vrši žiri imenovan od strane Odbora Zadužbine, koji predlog odluke o dodeli nagrade dostavlja Odboru Zadužbine.


Na osnovu predloga žirija, Odbor Zadužbine donosi konačnu odluku o dodeli nagrada, koju objavljuje na internet stranici Univerziteta u Beogradu www.bg.ac.rs u delu „Stipendije i konkursi“. Na odluku o dodeli nagrada kandidati imaju pravo prigovora Odboru Zadužbine u roku od 8 dana od dana objavljivanja odluke.

Dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti u Sektoru za investicije i upravljanje imovinom Univerziteta, zadužbina i fondova Univerziteta, na telefon: (011) 3207-426.