UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Obaveštenje

Studijska celina:
Geometrija arhitektonske forme 2

Predmet:
OASA-12080 – Geometrija oblika 2
IASA-12080 – Geometrija oblika 2

1. U školskoj 2017/18. godini, nastava iz predmeta Geometrija oblika 2 počinje u sredu, 21. februara, odnosno petak, 23. februara 2018. godine, saglasno dolenavedenim informacijama.

2. Studenti generacije 2017, u školskoj 2017/2018. godini pohađaće nastavu iz predmeta Geometrija oblika 2 po kurikulumu važećem za školsku 2017/2018. godinu (obavezno pročitati Kurikulum – postavljen na veb-stranici predmeta, kao i detaljniji Protokol rada na predmetu – postavljen na studentskom veb-portalu).

NASTAVA iz predmeta (predavanja i vežbanja) će se odvijati u velikom amfiteatru Arhitektonskog fakulteta u dva termina i to:

sredom, od 17.00-20.00 sati, kada će nastavu pratiti PRVA studentska grupa (studenti sa prezimenima: od „MAS…“ do „Š…“), i
petkom, od 18.00-21.00 sati, kada će nastavu pratiti DRUGA studentska grupa (studenti sa prezimenima: od „A…“ do „MAR…“ , uključujući i studenta Rosu Fernandes Mirian Grasiente).

SVI STUDENTI GENERACIJE 2017. (NA OBA STUDIJSKA PROGRAMA) MORAJU POHAĐATI NASTAVU, ISKLJUČIVO, U DODELJENOM (GORENAVEDENOM) TERMINU.

Studenti ponovci iz predmeta Geometrija oblika 2, poene sa vežbi ostvaruju polaganjem testa (organizovanog shodno terminskom planu definisanom Kurikulumom/Protokolom rada na predmetu).

Studenti ponovci iz predmeta Geometrija oblika 2 imaju OBAVEZU da se lično jave Kabinetu radi evidentiranja tekućeg statusa: u sredu, 21. februara 2018. godine u 20.00 sati ili u sredu, 28. februara 2018. godine u 20.00 sati (u terminu redovnih konsultacija).

RADNA SVESKA ZA SVAKO PREDAVANJE/VEŽBANJE dobija se u amfiteatru u toku predavanja na koje se ona odnosi.

Na prvo predavanje obavezno treba poneti sopstveni pribor za crtanje i pisanje.

Iz Kabineta