UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Obaveštenje

Predmeti:
OASA-11012: Likovni elementi
OASA-11023: Umetnost danas
OASA-23080: Likovno prikazivanje u arhitekturi

IASA-11012: Likovni elementi
IASA-11023: Umetnost danas
IASA-23080: Likovno prikazivanje u arhitekturi

MUAD-11050-02: Fotografija i arhitektura
MUAD-23040-02: Interdisciplinarni projekat/Vizuelne umetnosti i arhitektura

Obaveštavaju se studenti da će se konsultacije kod van. prof. mr Milorada Mladenovića tokom januarskog ispitnog roka školske 2017/18. godine održati u sledećim terminima:

OASA-11012 i IASA-11012: Likovni elementi (ispit 17. januar, 12:00h, kabinet 302)
• 05. januar 2018. u 12:00h
• 12. januar 2018. u 12:00h

OASA-11023 i IASA-11023: Umetnost danas (ispit 22. januar, 12:00h, kabinet 302)
• 05. januar 2018. u 11:00h
• 12. januar 2018. u 11:00h
• 19. januar 2018. u 11:00h

OASA-23080 i IASA-23080: Likovno prikazivanje u arhitekturi (ispit 01. februar, 12:00h, kabinet 302)
• 19. januar 2018. u 12:00h
• 26. januar 2018. u 12:00h

MUAD-11050-02: Fotografija i arhitektura (ispit 01. februar, 14:00h, kabinet 302)
• 12. januar 2018. u 10:00h
• 19. januar 2018. u 10:00h
• 26. januar 2018. u 11:00h

MUAD-23040-02: Interdisciplinarni projekat/Vizuelne umetnosti i arhitektura (ispit 01. februar, 14:00h, kabinet 302)
• 12. januar 2018. u 10:00h
• 19. februar 2018. u 10:00h
• 26. februar 2018. u 10:00h

Važna napomena:
Konsultacije su obavezne za prijavu teme seminarskog rada (OASA-11023 i IASA-11023: Umetnost danas).
milomladenovic@gmail.com