UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

building_refurbishment_Jürgen_Fälchle

BAB_Logo120x120

U okviru internacionalne naučne Konferencije: Treći Balkanski arhitektonski bijenale – BAB 2017 (tema: Balkanski obrasci u urbanizmu i arhitekturi: izazovi), u petak 22. decembra 2017. godine, od 11:00 – 19:00 časova, na Fakultetu za diplomatiju i bezbednost, Travnička 2, Beograd, održaće se tematski dan konferencije:

Energetska sanacija zgrada

Beograd, Fakultet za diplomatiju i bezbednost, Travnička 2,
22.12.2017. od 11:00 – 19:00 časova

Ovaj dan konferencije sponzoriše Projekat EmBuild Horizon2020.

Cilj projekta je osnaživanje državnih organa za uspostavljanja dugoročne strategije za mobilizaciju investicija u energetski efikasno renoviranje javnih zgrada – EmBuild. Univerzitet u Beogradu, partner u projektu, sarađuje sa 20 lokalnih partnera (opština, gradova i lokalnih samouprava) kako bi se stvorili održivi i lokalno relevantni planovi za renoviranje lokalnih javnih zgrada.


Jutarnja sesija (11.00 – 13.00):
Prezentacija projekta, dosadašnjih rezultata i daljih koraka (Arhitektonski fakultet u Beogradu – Prof. dr Milica Jovanović Popović)
Okrugli sto sa lokalnim partnerima – Uvođenje planova obnove u lokalne procese planiranja
Uvođenje indikatora širih uticaja energetske sanacije zgrada u lokalne i regionalne procese odlučivanja (sesija na engleskom) – specijalni gost Sebastian Botzler, Centar za održivu izgradnju, Tehnički univerzitet u Minhenu
Predstavljanje Platforme energetske efikasnosti (Arhitektonski fakultet u Beogradu – Prof.dr Ana Nikezić, Arhitektonski fakultet u Beogradu – Prof. dr Dušan Ignjatović i predstavnik Stalne konferencije gradova i opština (TBD)),


Popodnevna sesija (14.00 – 19.00):
Predstavljanje web-softvera: EE KALKULATOR (Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture – Biljana Apostolović, Arhitektonski fakultet u Beogradu – Dr Bojana Stanković),
Širi uticaji mera energetske efikasnosti (na engleskom) specijalni gost Sebastian Botzler, Centar za održivu izgradnju, Tehnički univerzitet u Minhenu
Forum investitora


Gost-domaćin, Sebastian Botzler iz partnerske institucije EmBuild projekta, Tehničkog univerziteta u Minhenu, predstaviće temu inkorporiranja većih prednosti energetske efikasnosti u procese donošenja odluka na lokalnom i regionalnom nivou. On će diskutovati o ovoj temi sa mladim istraživačima koji se bave pitanjima većih prednosti energetske efikasnosti.

Detaljnu satnicu konferencijskog dana – Energetska sanacija zgrada – možete pogledati ovde:
Agenda tematskog dana konferencije

Dobrodošli!

EmBuild_logo

EmBuild Projekat je osmišljen tako da osnaži državne organe, na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou, u formulisanju strategije renoviranja u građevinskom sektoru radi postizanja suštinske obnove i olakšavanja ubrzanog renoviranja.

Projekat: Osnaživanje državnih organa za uspostavljanja dugoročne strategije za mobilizaciju investicija u energetski efikasno renoviranje javnih zgrada – EmBuild

http://embuild.eu/

Horizon_2020_Logo

sponzori_BAB_2017