UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

UAS-novi-logo

Regionalizam u srpskoj modernoj arhitekturi
Autor: dr Igor Marić, naučni savetnik, redovni član AINS
Stalni seminar AINS
Sreda, 25. oktobar, 18 časova
Svečana sala Građevinskog fakulteta u Beogradu

Pozivamo Vas na predavanje “Regionalizam u srpskoj modernoj arhitekturi” predavača dr Igora Marića, naučnog savetnika, koje će se održati u sredu, 25. oktobra 2017. godine u 18 časova u Svečanoj sali Građevinskog fakulteta u Beogradu, u organizaciji Akademije inženjerskih nauka Srbije.


Povezani tekstovi:
Razgovor: Arhitektura u kontekstu 3 – dr Igor Marić
Izložba: Umetničko-zanatski izraz tradicionalne narodne arhitekture u regionu Stare planine – dr Gorica Ljubenov
Promocija knjige: San o gradu – Međunarodni konkurs za urbanističko uređenje Beograda 1921-1922


Abstrakt predavanja:
Ako teritoriju Srbije, kao i regije na kojima većinom žive Srbi u zajednici sa drugim narodima, posmatramo kroz vreme i kao oformljen ambijent, možemo zapaziti određene stvaralačke i podsticajne obrasce pri sagledavanju razvoja srpske arhitekture. U razvoju građenja svakako se izdvajaju: period srednjovekovne arhitekture, paralelna i neprekinuta nit narodnog stvaralaštva, potom, u kontekstu stvaranja moderne nacionalne države, romantičarske tendencije, kao i potonji periodi usvajanje modernizma sve do postmodernizma kao dela opštih evropskih razvojnih tokova.

Pomenuto stvaralaštvo je dobrim delom izučavano, valorizovano i prepoznato kao korpus koji je u jednom segmentu uvršten u nacionalnu baštinu. Ono što do sada nije urađeno, a cilj je ovog predavanja, jeste da se hronološki i valorizacijski prezentuje korpus regionalne arhitekture Srbije kao kontinualno prisutan i neprestano podsticajan, mada ne i dovoljno afirmisan, i to sa akcentom na takve tendencije vidne u savremeno doba kod mnogih istaknutih arhitekata, koje su prisutne i u stvaralačkom radu autora.

Igor-Maric_p

dr Igor Marić | Foto © Politika

dr Igor Marić, naučni savetnik (Beograd, 1950)
Arhitekt, bavi se naučnim radom, planiranjem, projektovanjem, edukacijom, publikovanjem. Rođen je u Beogradu 1950. godine gde završava Arhitektonski fakultet, redovne i doktorske studije i na kome je i odbranio doktorusku disertaciju. U toku karijere bio rukovodilac niza urbanističkih planova i autor većeg broja izvedenih objekata. Pored praktičnog rada objavio veliki broj teoretskih radova i tri knjige. Pored profesionalne delatnosti aktivan je u strukovnim udruženjima arhitekata, urbanista i inženjera, piše za stručnu i dnevnu štampu.

Predsednik je Udruženja arhitekata Srbije i Predsednik Saveza inženjera i tehničara Srbije. Dobitnik je nagrada na nizu urbanističko-arhitektonskih konkursa i strukovnih priznanja iz oblasti urbanizma i arhitekture kao i Inženjerske komore Srbije za izuzetna dostignuća u struci. Redovni je član Akademije inženjerskih nauka Srbije. Pomoćnik direktora Istituta za arhitekturu i urbanizam Srbije. Pored raznorodnih interesovanja u oblastima kojima se bavi, posebno se posvetio radu na izučavanju bioklimatske arhitekture i odnosa vernakularne i savremene arhitekture Srbije.

1