UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Odbrana doktorske disertacije

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet obaveštava da će Danica Stojiljković, dipl.inž.arh. braniti doktorsku disertaciju

„Strukturalizam u arhitekturi Jugoslavije u periodu od 1954. do 1980. godine“

u četvrtak 19.10.2017. godine u 16.00 sati u sali 200 Arhitektonskog fakulteta, Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 73, drugi sprat.