UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Izbor nastavnika i saradnika

05/10/2017

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet,
Beograd, ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II,

obaveštava sve zainteresovane da se Referat i Sažetak referata Komisije za izbor nastavnika za užu umetničku oblast: Arhitektonsko projektovanje, stavljaju na uvid javnosti.

Komisija predlaže da se dr Grozdana Šišović, dipl.inž.arh, izabere u zvanje docenta, na Departmanu za arhitekturu, za navedenu oblast. Referat i Sažetak referata Komisije nalazi se u prostorijama biblioteke Fakulteta (II sprat, soba 210) i dostupani su javnosti petnaest dana od dana objavljivanja ovog oglasa.

Izložba stručno-umetničkih ostvarenja dr Grozdane Šišović, dipl.inž.arh, biće otvorena u četvrtak, 12. oktobra 2017. godine, u 18.00 časova, u prostorijama Arhitektonskog fakulteta, sala 200 (II sprat) i trajaće do 18. oktobra 2017. godine.

Referat Komisije za izbor u zvanje docenta na Departmanu za arhitekturu: dr Grozdana Šišović, dipl.inž.arh. Sažetak Komisije za izbor u zvanje docenta na Departmanu za arhitekturu: dr Grozdana Šišović, dipl.inž.arh.