UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

OBAVEŠTENJE (12.09.2017)
Novi termin za upis u treću godinu osnovnih i integrisanih akademskih studija i ponovljenu treću godinu: četvrtak 14. septembar 2017. godine od 10-13.00 sati, 14-17.00 i od 18-20.00 sati (upis budžetskih studenata) i ponedeljak 18. septembar 2017. godine od 10-13.00 sati, 14-17.00 i od 18-20.00 sati (upis samofinansirajućih i ponovaca).

Upis studenta u više godine OAS, IAS i MAS obaviće se prema terminskom planu za septembar 2017. godine u sobi 205.

 1. Upis u drugu godinu osnovnih i integrisanih akademskih studija, ponovljenu drugu i ponovljenu prvu godinu: subota 16. septembar i nedelja 17. septembar 2017. godine od 10-13.00 sati, 14-17.00 i od 18-20.00 sati.
 2. Upis u treću godinu osnovnih i integrisanih akademskih studija i ponovljenu treću godinu: četvrtak 14. septembar 2017. godine od 10-13.00 sati, 14-17.00 i od 18-20.00 sati (upis budžetskih studenata) i
  ponedeljak 18. septembar 2017. godine od 10-13.00 sati, 14-17.00 i od 18-20.00 sati (upis samofinansirajućih i ponovaca).
 3. Upis u četvrtu godinu integrisanih akademskih studija: sreda 20. septembar 2017. godine od 10-13.00 sati i od 14-17.00 sati.
 4. Upis u drugu godinu master akademskih studija, ponovljenu drugu i ponovljenu prvu godinu: utorak 12. septembar 2017. godine MAS-IU od 10-12.00 sati, MAS-UA od 12-14.00 sati, utorak 12. septembar 2017. godine MASA-U / AK / AT od 16-20.00 sati i sreda 13. septembar 2017. godine MASA-A od 9-12.00, 15-17.00 i od 18-20.00 sati.

Svi studenti su u obavezi da popune obrazac ŠV-20 on-line na servisu e-student i studentsku ankeu za prethodnu školsku godinu.

Dokumentacija za upis

Studenti za upis podnose sledeću dokumentaciju:

 • INDEKS sa obavezno upisanim predmetima koje student prijavljuje iz naredne godine studija za školsku 2017/18. godinu. Predmete upisati prema redosledu iz uglednog primerka objavljenog na sajtu i oglasnoj tabli – (vidi u priloženom Uputstvu na dnu ove stranice);
 • 1 x OBRASCA ŠV-20 – preuzeti /odštampati dvostrano sa sajta Fakulteta (link do dokumenta na dnu ove stranice);
 • 2 x SEMESTRALNA LISTA – preuzeti/odštampati dvostrano sa sajta Fakulteta, sa upisanim odslušanim i položenim predmetima iz oba prethodna semestra (link do dokumenta na dnu ove stranice);
 • 1 x PRIJAVU ZA UPIS U ODGOVARAJUĆU GODINU – preuzeti/odštampati dvostrano sa sajta Fakulteta (link do dokumenta na dnu ove stranice);
 • 1 x Potpisanu saglasnost o korišćenju ličnih podataka / u jednom primerku / za sve studente (zavedeno u opštoj službi u sobi 215-a) – dobija se pri upisu;
 • 2 x Uverenja o studiranju – dobija se pri upisu;
 • 2 x Ugovora o plaćanju školarine, zavedena u opštoj službi u sobi 215–a (Podnose samofinansirajući studenti, strani državljani i studenti koji ponovo slušaju nepoložene predmete iz prethodne godine studija. Ugovori se mogu nabaviti prilikom upisa).
 • Dokaz o uplati prve rate školarine ili celokupnog iznosa školarine (uplatnica br 1. – vidi u priloženom Uputstvu na dnu ove stranice).

Pored navedenog budžetski studenti podnose i sledeće:

 • Potpisanu Izjavu o statusu u pogledu finansiranja u jednom primerku (zavedeno u opštoj službi u sobi 215-a) – i
 • Dokaz o uplati 100.00 dinara za rad Univerzitetskog centra za razvoj karijere (uplatnica br 2. – vidi u priloženom Uputstvu na dnu ove stranice).

Strani državljani, pored navedenog podnose i sledeće:

 • Dokaz da su zdravstveno osigurani za školsku 2017/18. godinu i
 • Fotokopiju važećeg pasoša.

Formulari za saglasnot, izjavu i ugovore dobijaju se ispred sale 205 na dan upisa.

Individualno osiguranje za tekuću školsku godinu svi studenti mogu uplatiti kod predstavnika studenata na Fakultetu (visina uplate 500,00 din).