UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Izbor nastavnika i saradnika

31/08/2017

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet,
Beograd, ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II,

obaveštava sve zainteresovane da se Referat i Sažetak referata Komisije za izbor nastavnika za užu umetničku oblast: Arhitektonsko projektovanje, stavljaju na uvid javnosti.

Komisija predlaže da se Borislav Petrović dipl.inž.arh, izabere u zvanje redovnog profesora, na Departmanu za arhitekturu, za navedenu oblast. Referat i Sažetak referata Komisije se nalaze u prostorijama biblioteke Fakulteta (II sprat, soba 210) i dostupni su javnosti petnaest dana od dana objavljivanja ovog oglasa.

Izložba stručno-umetničkih ostvarenja kandidata Borislava Petrovića, dipl.inž.arh, biće otvorena u petak, 01. septembra 2017. godine, u 18.00 časova, u prostorijama Arhitektonskog fakulteta, sala 200 (II sprat) i trajaće do 07. septembra 2017. godine.

Referat Komisije za izbor u zvanje redovnog profesora na Departmanu za arhitekturu: Borislav Petrović dipl.inž.arh. Sažetak Komisije za izbor u zvanje redovnog profesora na Departmanu za arhitekturu: Borislav Petrović dipl.inž.arh.