УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Избор наставника и сарадника

31/08/2017

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет,
Београд, ул. Булевар краља Александра 73/II,

обавештава све заинтересоване да се Реферат и Сажетак реферата Комисије за избор наставника за ужу уметничку област: Архитектонско пројектовање, стављају на увид јавности.

Комисија предлаже да се Борислав Петровић дипл.инж.арх, изабере у звање редовног професора, на Департману за архитектуру, за наведену област. Реферат и Сажетак реферата Комисије се налазе у просторијама библиотеке Факултета (II спрат, соба 210) и доступни су јавности петнаест дана од дана објављивања овог огласа.

Изложба стручно-уметничких остварења кандидата Борислава Петровића, дипл.инж.арх, биће отворена у петак, 01. септембра 2017. године, у 18.00 часова, у просторијама Архитектонског факултета, сала 200 (II спрат) и трајаће до 07. септембра 2017. године.

Реферат Комисијe за избор у звање редовног професора на Департману за архитектуру: Борислав Петровић дипл.инж.арх. Сажетак Комисијe за избор у звање редовног професора на Департману за архитектуру: Борислав Петровић дипл.инж.арх.